Banner-Logo

Welcome to Schools for Future Youth!

I gyrchu eich wal a gweithgareddau defnyddiwch ap SFYouth ar gyfer Android. Cofiwch fod yna wahaniaethau sylweddol rhwng y fersiwn ar-lein o'r pecyn cymorth SFYouth a'r ap SFYouth.

Ewch i'r wefan hon i gael yr ap SFYouth:

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darparu addysg sy’n fwy cyffrous a pherthnasol ac a fydd yn fwy o ysbrydoliaeth? Os felly, Schools for Future Youth yw’r ateb!

Prosiect yw Schools for Future Youth (SFYOUTH) ar gyfer ysgolion sydd eisiau darparu addysg sy’n fwy cyffrous a pherthnasol, ac a fydd yn fwy o ysbrydoliaeth, gan gynorthwyo i greu cenhedlaeth o bobl ifanc sy’n fwy gweithgar ac sy’n ymwneud mwy ar lefel fyd-eang.

Mae Schools for Future Youth yn cefnogi ysgolion ledled Ewrop i ddefnyddio addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang i helpu’r gwaith dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt iddi. Gallwch lawrlwytho adnoddau a chynlluniau gwersi i annog trafodaeth a gweithredu ar faterion byd-eang megis Newid yn yr Hinsawdd neu Anghydraddoldeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i’r Wal Ieuenctid sydd wedi’i chynllunio i helpu pobl ifanc i rannu’r hyn y maent wedi’i ddysgu â phobl ifanc eraill ledled y byd, a hynny mewn gofod ar-lein diogel. Mae hyn oll ar gael ar-lein, am ddim, a thrwy’r Ap Schools for Future Youth. Cofrestrwch yma er mwyn cael mynediad i fersiynau o’r adnoddau y gallwch eu lawrlwytho, ac er mwyn mewngofnodi i’r Wal Ieuenctid.

Dyma eich gwahoddiad i gymryd rhan!

I athrawon ... edrychwch ar y llawlyfr addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang, rhowch gynnig ar rai o’r gweithgareddau gyda phobl ifanc, a gofynnwch i arbenigwr.
I bobl ifanc ... dysgwch am faterion byd-eang trwy gyfrwng cwisiau a gweithgareddau gweithdy, ystyriwch sefydlu Grŵp Llysgenhadon Ieuenctid yn eich ysgol, a dewch i rwydweithio a chysylltu â phobl ifanc eraill ledled Ewrop ar y Wal Ieuenctid.
I lunwyr polisi ... edrychwch ar yr adroddiadau a’r argymhellion polisi ar fuddiannau addysgol dinasyddiaeth fyd-eang a chyfranogiad ieuenctid.

Nod Schools for Future Youth yw ysbrydoli athrawon a phobl ifanc i gyfrannu at greu byd sy’n decach ac yn fwy cyfiawn yn gymdeithasol.

SFYouth Reflections