Banner-Logo

Beth yw Schools for Future Youth?

Nod Schools for Future Youth yw cynyddu sgiliau a gallu athrawon a phobl ifanc i ddefnyddio addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang er mwyn gwella’r gwaith dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt iddi.

Darllen mwy...

Nodau ac amcanion

Nod Schools for Future Youth yw cynyddu ymwneud addysgol a chyfranogiad dinesig gweithgar gan bobl ifanc trwy ddefnyddio methodolegau cyfranogiad ieuenctid a dinasyddiaeth fyd-eang mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol.

Darllen mwy...

Ynghylch y partneriaid

Schools for Future Youth Project Partners: Oxfam GB, Oxfam Italia Onlus, Polska Akcja Humanitarna, CARDET, and Institute of Education University of London (IOE).

Darllen mwy...

Adroddiadau ac Argymhellion Polisi

Here you will find a collection of reports and policy recommendations discussing the benefits of global citizenship and youth participation in Europe.

Darllen mwy...