Banner-Logo

Nodau ac amcanion

Nod Schools for Future Youth yw cynyddu ymwneud addysgol a chyfranogiad dinesig gweithgar gan bobl ifanc trwy ddefnyddio methodolegau cyfranogiad ieuenctid a dinasyddiaeth fyd-eang mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol.

Nod Schools for Future Youth yw cynyddu ymwneud addysgol a chyfranogiad dinesig gweithgar gan bobl ifanc drwy ddefnyddio methodolegau cyfranogiad ieuenctid a dinasyddiaeth fyd-eang mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol.

Mae Schools for Future Youth yn cynnwys athrawon a phobl ifanc, ac yn dylanwadu ar lunwyr polisi a systemau ysgolion trwy:

  1. Gynhyrchu adnoddau arloesol er mwyn i athrawon yn fyd-eang ddefnyddio cyfranogiad ieuenctid a dinasyddiaeth fyd-eang yn effeithiol yn eu gwaith addysgu craidd.
  2. Cynhyrchu adnoddau arloesol er mwyn i bobl ifanc yn fyd-eang ddefnyddio cyfranogiad ieuenctid a dinasyddiaeth fyd-eang i hyrwyddo gweithredu cymdeithasol trwy gyfrwng eu haddysg ffurfiol ac anffurfiol.
  3. Dylanwadu ar systemau ysgolion ledled Ewrop i gynyddu cyfleoedd i athrawon a phobl ifanc ymwneud â chyfranogiad ieuenctid a dinasyddiaeth fyd-eang.