Banner-Logo

Beth yw Schools for Future Youth?

Nod Schools for Future Youth yw cynyddu sgiliau a gallu athrawon a phobl ifanc i ddefnyddio addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang er mwyn gwella’r gwaith dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt iddi.

Mae Schools for Future Youth yn cael ei ariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd i gynyddu sgiliau a gallu athrawon a phobl ifanc i ddefnyddio addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang er mwyn gwella’r gwaith dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt iddi.

Mae Schools for Future Youth yn cynnwys cefnogaeth i ysgolion sefydlu Grŵp Llysgenhadon Ifanc, gan annog cyfranogiad gwirfoddol gan bobl ifanc i ddysgu am faterion byd-eang, meddwl yn feirniadol amdanynt, a gweithredu arnynt, a hynny trwy gyfrwng gofodau anffurfiol mewn ysgolion.

Cynlluniwyd Schools for Future Youth i gefnogi:

Athrawon i:

 • Wneud eu cwricwlwm yn fwy difyr.
 • Datblygu dulliau dysgu sy’n canolbwyntio ar ieuenctid.
 • Dod ag ymwneud fel dinasyddion i’r ystafell ddosbarth.
 • Sefydlu a chynnal Grŵp Llysgenhadon Ifanc, gan annog pobl ifanc i weithredu ar faterion y maent yn teimlo’n frwd yn eu cylch, oddi allan i’r ystafell ddosbarth.

Pobl ifanc i:

 • Ddysgu am faterion byd-eang.
 • Datblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a chymryd rhan.
 • Bod â mwy o ysgogiad i weithredu fel dinasyddion ynghylch materion sy’n berthnasol yn fyd-eang.
 • Cynllunio ac arwain eu gweithredoedd eu hunain.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau o fewn Grŵp Llysgenhadon Ieuenctid, a’u harwain.
 • Rhwydweithio a chysylltu â phobl ifanc ledled Ewrop.

Arweinwyr ysgolion i:

 • Ysgogi a datblygu staff.
 • Annog pobl ifanc i ymwneud â’r ysgol.
 • Helpu i ddatblygu ethos yr ysgol.

Llunwyr polisi a chyrff cymdeithas ddinesig i:

 • Ddeall buddiannau a chanlyniadau addysgol dinasyddiaeth fyd-eang, a chyfranogiad ieuenctid ledled Ewrop.
 • Ymgynghori ag argymhellion cenedlaethol ac Ewropeaidd i gefnogi cyflwyno agwedd dinasyddiaeth fyd-eang at addysg.

Datblygwyd yr adnoddau sydd ar wefan Schools for Future Youth mewn cydweithrediad agos ag un brif 'Ysgol Hwb' ym mhob un o'r gwledydd Partner, gan gynnwys y DU, yr Eidal, Cyprus a Gwlad Pwyl, ac fe'u treialwyd wedyn gyda grwpiau lleol o ysgolion. Mae'r holl adnoddau ar gael i'w lawrlwytho, a hynny'n rhad ac am ddim. Os hoffech chi neu eich myfyrwyr gymryd rhan yn y trafodaethau ar y wal ieuenctid, cofrestrwch ar-lein.