Banner-Logo

Schools for Future Youth Toolkit

Dewch i ddysgu beth sydd ar gael i athrawon a phobl ifanc gyda’r amrywiaeth o adnoddau a geir ym Mhecyn Cymorth Schools for Future Youth!

Croeso i Becyn Cymorth Schools for Future Youth! Dyma lle gall athrawon a phobl ifanc ledled Ewrop (a gweddill y byd) ddod ynghyd i gydweithio, cyfnewid syniadau, dysgu am faterion byd-eang, a chael eu hysbrydoli i weithredu ac ymwneud fel dinasyddion.

Darllen mwy

I gyrchu eich wal a gweithgareddau defnyddiwch ap SFYouth ar gyfer Android. Cofiwch fod yna wahaniaethau sylweddol rhwng y fersiwn ar-lein o'r pecyn cymorth SFYouth a'r ap SFYouth.

Ewch i'r wefan hon i gael yr ap SFYouth: