Banner-Logo

Schools for Future Youth Toolkit

Dewch i ddysgu beth sydd ar gael i athrawon a phobl ifanc gyda’r amrywiaeth o adnoddau a geir ym Mhecyn Cymorth Schools for Future Youth!

Croeso i Becyn Cymorth Schools for Future Youth! Dyma lle gall athrawon a phobl ifanc ledled Ewrop (a gweddill y byd) ddod ynghyd i gydweithio, cyfnewid syniadau, dysgu am faterion byd-eang, a chael eu hysbrydoli i weithredu ac ymwneud fel dinasyddion.

  • Dysgwch fwy am ddamcaniaeth addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a’r modd y caiff ei chymhwyso er mwyn cyfoethogi eich arferion dysgu gyda gweithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth, neu dim ond er mwyn darganfod beth yw ystyr dinasyddiaeth fyd-eang!
  • Darganfyddwch sut i greu Grŵp Llysgenhadon Ifanc i weithio ynghyd â phobl ifanc eraill o’r un meddylfryd er mwyn gweithredu ar faterion byd-eang.
  • Archwiliwch amrywiaeth o faterion byd-eang gan gynnwys pynciau megis newid yn yr hinsawdd, anghydraddoldeb a ffoaduriaid. Ceir llawer o weithdai, ffilmiau, gweithgareddau meddwl yn feirniadol a chanllawiau gweithredu i ddewis o’u plith er mwyn eich ysbrydoli!
  • Ydych chi’n meddwl y gallech ddefnyddio rhywfaint yn rhagor o Sgiliauymarferol a chydweithredol? Mae gennym 15 gweithgaredd byr i ddatblygu sgiliau pobl ifanc, megis siarad yn gyhoeddus a meddwl yn feirniadol.
  • A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu rhagor y tu hwnt i’n gwefan? Ewch i’r dudalen Dolenni Defnyddiol er mwyn mynd â’ch dysgu a’ch gwybodaeth i’r lefel nesaf.
  • Daliwch sylw athrawon! Mae'r holl gynnwys ar-lein ar gael i'w weld ac i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Os hoffech chi neu eich myfyrwyr gymryd rhan yn y trafodaethau ar y wal ieuenctid – sy'n ofod rhwydweithio rhyngwladol – cofrestrwch yma. Yna, wedi i chi fewngofnodi i'ch cyfrif, llenwch Ffurflen Gofrestru ar gyfer myfyrwyr.
I gyrchu eich wal a gweithgareddau defnyddiwch ap SFYouth ar gyfer Android. Cofiwch fod yna wahaniaethau sylweddol rhwng y fersiwn ar-lein o'r pecyn cymorth SFYouth a'r ap SFYouth.

Ewch i'r wefan hon i gael yr ap SFYouth: