Banner-Logo

Iechyd

Dysgwch fwy am dlodi ac iechyd trwy amrywiaeth o weithgareddau meddwl yn feirniadol, cwisiau, gweithdai a chyflwyniadau.
Disgyblion ysgol Primary Complex ar ynys Gondokoro, De Swdan, yn mynychu digwyddiad codi ymwybyddiaeth a drefnwyd gan Oxfam i atal colera ac i ddarparu gwybodaeth am arferion glanweithdra da. Cydnabyddiaeth: Albert Gonzalez Farran/Oxfam

Iechyd

Mae cydberthynas rhwng tlodi ac iechyd gwael. Yn anffodus, nid yw pobl sy'n byw mewn gwledydd sy'n datblygu yn cael yr un cyfleoedd iechyd â phobl mewn gwledydd datblygedig. A ellid torri'r cysylltiad hwn?

  • Pa glefyd sy'n lladd y mwyaf?
  • Pa ran o'r byd sy'n cael ei heffeithio fwyaf?
  • Sut gallem ni atal clefydau rhag lledaenu?

Cwis Iechyd

Dyma gwis i ddarganfod mwy am faterion anghydraddoldeb yn fyd-eang ac yn Ewrop.