Banner-Logo

Anghydraddoldeb

Dysgwch fwy am anghydraddoldeb trwy ystod o weithgareddau meddwl yn feirniadol, cwisiau, gweithdai a chyflwyniadau.

Even It Up EN from SFYouth Project on Vimeo.

Ffilm Oxfam Even It Up: The Rich and the Rest https://vimeo.com/197259615

Anghydraddoldeb

Pa mor deg yw'r byd? Pa mor deg yw'r gymdeithas rydych chi'n byw ynddi?

Mae edrych ar ‘anghydraddoldeb’ yn un ffordd o ystyried pa mor deg yw ein cymdeithas. Mae anghydraddoldeb yn ffordd o fesur pa mor gyfartal mae cymdeithas yn rhannu pethau fel arian. Felly, er enghraifft, mewn cymdeithas gwbl gyfartal byddai gan bawb yr un faint o arian. Mewn cymdeithas anghyfartal byddai gan rai pobl lawer mwy o arian nag eraill.

‘Does yr un gymdeithas yn gwbl gyfartal wrth gwrs. Ond a yw anghydraddoldeb ar gynnydd? Ac os yw anghydraddoldeb ar gynnydd, oes ots am hynny?

Gwyliwch y ffilm Even It Up: The Rich and the Rest (2’ 58”).

  1. Yn ôl y ffilm, sut mae anghydraddoldeb yn newid?
  2. Ydy'r newid hwn yn dda neu'n ddrwg i bobl sy'n byw mewn tlodi?
  3. Pam mae anghydraddoldeb yn newid? Beth sy'n gwneud iddo newid?
  4. Ydy anghydraddoldeb yn anochel?
  5. Sut gellir lleihau anghydraddoldeb?

Cwis am Anghydraddoldeb

Dyma gwis i ddysgu am faterion anghydraddoldeb yn fyd-eang ac yn Ewrop.