Banner-Logo

Ffoaduriaid

Dysgwch fwy am bobl sy’n gorfod ffoi rhag gwrthdaro a thrais, trwy wneud amrywiaeth o weithgareddau meddwl yn feirniadol, cwisiau, gweithdai a chyflwyniadau.

Ffoaduriaid

O amgylch y byd mae 65.3 miliwn o bobl (ystadegau 2015) yn gorfod ffoi o'u cartrefi oherwydd gwrthdaro a thrais. Mae hyn yn fwy o bobl na chyfanswm poblogaeth y DU (64 miliwn), yr Eidal (60 miliwn), Gwlad Pwyl (39 miliwn) neu Gyprus (1 filiwn).

Ond sut beth yw bod yn ffoadur? Pam mae pobl yn dod yn ffoaduriaid? A yw cyfraith ddyngarol ryngwladol yn cynnig amddiffyniad digonol i bobl sy'n gorfod ffoi o'u cartrefi? Dyma rai o'r cwestiynau y byddwch chi'n dechrau meddwl amdanyn nhw wrth i chi wylio'r fideo ynghylch Leka'a, un o breswylwyr gwersyll ffoaduriaid Zaatari.

Mae gwersyll ffoaduriaid Zaatari yng ngogledd Gwlad yr Iorddonen yn un o lawer o wersylloedd ffoaduriaid o gwmpas y byd sy'n cael eu goruchwylio gan y Cenhedloedd Unedig. Mae'n gartref i tua 80,000 o ffoaduriaid o Syria (amcangyfrifon 2015) a gallwch ddysgu mwy am Zaatari yma ac yma.

Gwyliwch y fideo sy'n adrodd stori Leka'a (3’ 56”) a thrafodwch y cwestiynau canlynol

  1. Beth yw teimladau Leka'a ynglŷn â dod yn ffoadur?
  2. Pam wnaeth hi adael Syria?
  3. Pa bethau sy'n gwneud bywyd yn galed yn Zaatari a pham mae bod yno yn well nag aros yn Syria?
  4. Beth ellid ei wneud i wella sefyllfa ffoaduriaid fel Leka'a?
  5. Oes unrhyw beth am brofiadau neu farn Leka'a yn eich synnu? Beth yw'r pethau hyn?

Cwis am Ffoaduriaid

Dyma gwis i ddarganfod am faterion ffoaduriaid ar draws y byd ac yn Ewrop.