Banner-Logo

Cynllunio Camau Gweithredu

"Gweithredu yw'r enw ar y pellter rhwng eich breuddwydion a realiti!"

Paratoi i weithredu!

Dylai cynlluniau gweithredu roi canllawiau clir i'r grŵp ar sut mae mynd ati bob dydd er mwyn cyflawni'r dasg a'i mwynhau.

Dylai'r grŵp ystyried cymryd y camau canlynol er mwyn cynllunio'u gweithredoedd yn effeithiol:

  1. Diffinio'r gweithredu.
  2. Paratoi rhestr o weithgareddau a phenderfynu ar yr hyn sy'n ymarferol (gan ystyried cost ac adnoddau). Yna blaenoriaethu.
  3. Pennu rolau a chyfrifoldebau yn y grŵp.
  4. Nodi rhanddeiliaid allweddol, gan fod gweithredu llwyddiannus yn dibynnu ar gefnogaeth pobl fydd â budd yn eich gweithred neu y bydd eich gweithred yn effeithio arnyn nhw.
  5. Rhannu'r gweithgareddau yn gamau unigol llai a mesuradwy. Bydd hyn yn sicrhau bod eich gweithredoedd i gyd yn realistig ac yn gyraeddadwy.
  6. Gofalwch eich bod yn nodi'r unigolyn a/neu'r sefydliad sy'n gyfrifol am bob tasg.
  7. Llunio llinell amser sy'n nodi'r cerrig milltir pwysig (mae’r rhain yn arwyddion allweddol o gynnydd)
  8. Monitro cynnydd y gweithgareddau.
  9. Gwerthuso'r broses ar ddiwedd y cam gweithredu!
Gallwch ddefnyddio'r siart hon i ysgrifennu eich cynllun.