Banner-Logo

Rhannu Cyfrifoldebau

Mae rhannu cyfrifoldebau'n bwysig iawn pan fyddwch chi'n cydweithio. Mae gofyn gwybod sut mae dirprwyo a manteisio ar sgiliau torfol eich grŵp er mwyn mynd â'r maen i'r wal!

Mae gan bawb rôl i'w chwarae!

Gofalwch eich bod yn rhannu cyfrifoldebau ymhlith yr aelodau o'ch grŵp.
Llun Oxfam GB
Mae cyfrifoldeb grŵp cyffredinol dros eich prosiectau yn bwysig, ond meddyliwch sut y gallwch rannu tasgau a chamau gweithredu rhwng yr aelodau o'ch grŵp. Gofynnwch i unigolion berchenogi gweithgareddau penodol a derbyn cyfrifoldebau am dasgau penodol yn eu tro, er enghraifft, cymryd y cofnodion yn eich cyfarfodydd.

Cyfrifoldeb unigolion a'r grŵp

Mae cyfrifoldeb grŵp cyffredinol dros eich prosiectau yn bwysig, ond meddyliwch sut y gallwch rannu tasgau a chamau gweithredu rhwng yr aelodau o'ch grŵp. Gofynnwch i unigolion berchenogi gweithgareddau penodol a derbyn cyfrifoldebau am dasgau penodol yn eu tro, er enghraifft, cymryd y cofnodion yn eich cyfarfodydd.

Defnyddio sgiliau unigol

Mae pawb yn dod â'u sgiliau a'u cryfderau eu hunain i'r grŵp. Meddyliwch beth yw'r rhain i gyd a gofalwch eu defnyddio! Er enghraifft, os bydd rhywun yn arlunydd da, gofynnwch iddo/iddi ddylunio poster ar gyfer eich ymgyrch.

Ysgafnu'r baich yw ei rannu

Os ydych chi'n gyfrifol am dasg ac yn cael problemau, siaradwch â gweddill eich grŵp! Mae'n haws datrys problemau trwy eu rhannu, felly peidiwch ag ofni codi eich problem neu bryder a’i rannu â’r grŵp. Os gallwch ragweld rhai o'r materion posibl yn barod, rhannwch nhw ar y cyfle cyntaf posibl.