Banner-Logo

Sgiliau Gweithredu

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithredu?

Gweithredu

Mae gweithredu yn ymwneud â:
  • deall mater neu broblem
  • a chynllunio
  • i wneud rhywbeth
  • sy'n arwain at y newid rydych chi am ei weld.
Mae gweithredu'n llwyddiannus yn gofyn am sgiliau. Wedi'r cyfan, 'dyw pethau byth yn digwydd heb fod pobl yn gwybod beth i'w wneud a sut mae ei wneud.

Gweithgaredd Cychwynnol

Ffotograff: John McLaverty/Oxfam
Edrychwch ar yr enghraifft hon:
Ymchwiliodd y grŵp hwn i’r cynnydd ym mhrisiau bwydydd sylfaenol fel ŷd a physgnau yn ystod y flwyddyn flaenorol. Aethant ati i chwilio am wisgoedd â thema bwyd er mwyn tynnu sylw pobl ar y stryd ac ennyn eu chwilfrydedd. Roedden nhw wedi paratoi byrbrydau i'w dosbarthu fel bod cerddwyr yn sefyll ac yn siarad â nhw. Roedden nhw wedi paratoi beth i'w ddweud wrth bobl am effaith prisiau bwyd cynyddol ar bobl mewn tlodi er mwyn iddynt allu codi ymwybyddiaeth o'r mater yn llwyddiannus.
Rhestrwch y sgiliau yr oedd eu hangen ar y grŵp hwn er mwyn gweithredu'n llwyddiannus.