Banner-Logo

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση για την παγκόσμια πολιτότητα. Συνδέονται με δύο αρχές. Η πρώτη είναι η μετασχηματιστική επίδραση που έχουν στους νέους, εξοπλίζοντας τους για την ενεργό συμμετοχή τους σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Η δεύτερη είναι η εστίασή τους στη μάθηση, τη σκέψη και τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως παραγόντων αλλαγής και για να προβληματιστούν κριτικά για το ρόλο τους.

Βεβαίως! Το έργο Schools for Future Youth είναι ένα έργο με το οποίο οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, καθώς και να κατανοήσουν τι σημαίνει να ζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες στη ζωή των νέων. Οι πηγές που θα βρείτε εδώ θα σας βοηθήσουν να ευαισθητοποιήσετε σχετικά με την παγκόσμια πολιτότητα τόσο εντός όσο και εκτός του αναλυτικού προγράμματος Όλες οι πηγές περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Η Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτότητα μας αφορά όλους. Πρέπει να προσπαθήσετε να εμπλέξετε όλους τους νέους, σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες και να τους καλλιεργήσετε δεξιότητες κριτικής σκέψης.

Το έργο έχει αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γύρω από 7 από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προτεραιότητες: παγκόσμια ανισότητα, εκπαίδευση, κλιματική αλλαγή, ανθρωπιστική βοήθεια, σύστημα τροφίμων, υγεία και πρόσφυγες. Σας προτείνουμε να συζητήσετε με τους μαθητές σας για να καταλάβετε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

Απόλυτα. Η Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτότητα εστιάζει στην παγκόσμια αλληλεξάρτηση, η οποία συχνά σχετίζεται με την ιστορία και τη γεωγραφία μιας χώρας. Η διδασκαλία της Παγκόσμιας Πολιτότητας διδάσκει τις αιτίες και τις επιπτώσεις και επηρεάζει τις στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες των νέων σχετικά με την κριτική σκέψη. Σας ενθαρρύνουμε να ενσωματώσετε τις προτεινόμενες πηγές και στη δική σας διδασκαλία.

Τα Παγκόσμια Θέματα βρίσκονται στο εγχειρίδιο SFYouth. Μόλις μπείτε στο εγχειρίδιο κάντε κλικ στο κουμπί "Διερεύνηση Παγκόσμιων Θεμάτων"

Για να εγγραφεί ένας μαθητής θα πρέπει να μπει στο εγχειρίδιο SFYouth και να κάνει κλικ στο κουμπί Εγγραφή Μαθητών. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσει ορισμένες πληροφορίες και στη συνέχεια θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του και να αλλάξει τον κωδικό του.

Κάθε παγκόσμιο ζήτημα περιέχει μια σειρά από πηγές που σχετίζονται με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, δραστηριοτήτων κριτικής σκέψης, πρακτικών εργασιών, οδηγού δράσης και παρουσίασης. Κάνοντας κλικ σε οποιανδήποτε πηγή μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες online ή έχετε τη δυνατότητα να λάβετε το αρχείο σε μορφή PDF.

Ένα Παγκόσμιο Θέμα αναφέρεται σε οποιοδήποτε οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό ζήτημα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της αλλαγής που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα παγκόσμια θέματα: κλιματική αλλαγή, τρόφιμα, εκπαίδευση για όλους, υγεία, ανισότητα, πρόσφυγες και ανθρωπιστική βοήθεια.

Είναι εύκολο να έρθετε σε επαφή με τους οργανισμούς-εταίρους του έργου. Κάντε κλικ στο "Επικοινωνήστε μαζί μας" και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα που περιγράφει το αίτημά σας. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Ο Τοίχος των Νέων έχει σχεδιαστεί για να δίνει πρόσβαση σε νέους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο! Η ομάδα του έργου έχει εφαρμόσει ισχυρά μέτρα προστασίας των νέων χρηστών, ώστε να διασφαλίζει ότι ο Τοίχος είναι ένα ασφαλές αλλά και διασκεδαστικό μέρος για να αλληλεπιδρούν οι νέοι μεταξύ τους.

Θέλουμε να μάθουμε το τι κάνετε για να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας πάνω σε παγκόσμια θέματα. Έχετε κάνει μια παρουσίαση σε άλλους νέους στο σχολείο σας; Θέλουμε να το ακούσουμε! Εμπνεύστε άλλους νέους σε όλο τον κόσμο για να αναλάβουν δράση και να επιφέρουν την αλλαγή στις ζωές των άλλων.

Μπορείτε να αναπτύξετε πολλαπλές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τις πηγές αυτού του ιστοχώρου. Μεταξύ αυτών μπορείτε να αναπτύξετε δεξιότητες για δράση, δεξιότητες για εξεύρεση πληροφοριών, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, σχεδιασμού δράσεων, αξιολόγηση ενεργειών, δεξιότητες για δημόσιο λόγο-διάλογο και δεξιότητες συνεργασίας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κάθε δεξιότητας, θα σας δοθούν πρακτικές συμβουλές και ιδέες για το πώς να αναπτύξετε αυτή την ικανότητα!

Στο μέρος "Δεξιότητες" προτείνεται μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικά με τις πιο σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις και δίνει στους νέους την ευκαιρία να λύσουν προβλήματα και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους, την καινοτομία και την προσαρμοστικότητά τους. Χρησιμοποιώντας τις πηγές για τη "Συμμετοχή των νέων στην τάξη", ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να βελτιώσετε τη συμμετοχή των μαθητών σας στα μαθήματά σας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο και σκέψη στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και στους διαδραστικούς τρόπους με τους οποίους διδάσκετε.

Υπάρχει μια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων για να αναπτύξουν οι νέοι τις δεξιότητές τους για να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Οι πηγές αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους νέους και θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μία από τις συναντήσεις της Ομάδας Νεαρών Πρεσβευτών εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε μια τέτοια ομάδα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της Ομάδας Νεαρών Πρεσβευτών.

Οχι απαραίτητα. Όσο περισσότεροι νέοι ασχολούνται με παγκόσμια θέματα και παίρνουν την πρωτοβουλία να αναλάβουν δράση για ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για την επιτυχία οποιασδήποτε δραστηριότητας είναι η προθυμία και η επιθυμία συμμετοχής. Οι νέοι θα πρέπει να απολαμβάνουν να είναι μέρος αυτού του κινήματος για παγκόσμια αλλαγή!