Banner-Logo

Οι Εταίροι του Έργου

O μη κυβερνητικός οργανισμός Oxfam GB αριθμεί περισσότερους από 1.000 συνεργάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ζητήματα αντιμετώπισης της φτώχειας και της δυστυχίας. Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός (εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο), συνδεδεμένο με την Oxfam International, μια παγκόσμια συνομοσπονδία 18 οργανισμών Oxfam σε περισσότερες από 90 χώρες, με τον ίδιο σκοπό και την ίδια προσέγγιση για τα δικαιώματα. Ο οργανισμός Oxfam GΒ απασχολεί προσωπικό που αριθμεί περίπου 1.700 υπαλλήλους εντός της Μεγάλης Βρετανίας και 5.000 περίπου υπαλλήλους εκτός. Παράλληλα, έχει περισσότερους από 22.000 εθελοντές που εργάζονται σε διάφορους ρόλους σε όλο τον οργανισμό στη Μεγάλη Βρετανία.

Το όραμα του οργανισμού Oxfam είναι η ύπαρξη ενός δίκαιου κόσμου χωρίς φτώχεια, ενός κόσμου στον οποίο οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν λόγο για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ως πολίτες ενός κόσμου στον οποίο όλοι οι άνθρωποι αξίζουν και τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Το εκπαιδευτικό τμήμα του οργανισμού Oxfam GB υποστηρίζει αυτό το όραμα, προσφέροντας μια τεράστια γκάμα ιδεών, πόρους και στήριξη για την ανάπτυξη της παγκόσμιας μάθησης στην τάξη και το σχολείο. Όλοι οι πόροι υποστηρίζουν την Εκπαίδευση για την Πολιτότητα, δηλαδή, την εκπαίδευση που βοηθά όλους τους μαθητές να αντιληφθούν τον κόσμο τους και να τον αλλάξουν προς το καλύτερο.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Oxfam Italia (OIT) είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Oxfam στην οποία συμμετέχουν 18 οργανώσεις που είναι δικτυωμένες σε περισσότερες από 90 χώρες, ως μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος για την αλλαγή και την οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από την αδικία της φτώχειας. Επί του παρόντος, ο οργανισμός Oxfam Italia αριθμεί 48 υπαλλήλους, 185 συμβάσεις έργων, 41 ασκούμενους και 2.413 εθελοντές.

Οι κύριοι τομείς παρέμβασης του οργανισμού Oxfam Italia είναι: 1) Η συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο οργανισμός Oxfam Italia προωθεί και αναπτύσσει προγράμματα διεθνούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς παρέμβασης, όπως είναι οι ακόλουθοι: η γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η υποστήριξη παρεμβάσεων για την υγεία, η ενίσχυση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, η οικονομική ανάπτυξη στην τοπική πρόληψη των καταστροφών και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο οργανισμός Oxfam Italia δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία. 2) Εκστρατείες και Εκπαίδευση για την Ενεργό Συμμετοχή του Πολίτη. Το 2011, ο οργανισμός Oxfam ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία στην Ιταλία με την επωνυμία Grow – life, food, planet (Ανάπτυξε - ζωή, τρόφιμα, πλανήτη). 3) Εσωτερικό Πρόγραμμα. Ο οργανισμός Oxfam Italia εκτελεί έργα για την τοπική ανάπτυξη, την υποδοχή των μεταναστών, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ενσωμάτωση των μεταναστών και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Polish Humanitarian Action παρέχει υπηρεσίες για περισσότερο από 20 χρόνια. Οι κύριοι τομείς παρέμβασής του είναι οι εξής:

  1. Ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια.
    Η πρώτη καμπάνια ανθρωπιστικής βοήθειας για το πολιορκημένο Σεράγεβο, το Δεκέμβριο του 1992, ήταν το σημείο αφετηρίας για τον οργανισμό. Έκτοτε, ο οργανισμός Polish Humanitarian Action παρείχε βοήθεια σε 44 χώρες σε όλο τον κόσμο, στηρίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες θύματα των φυσικών καταστροφών και ένοπλων συγκρούσεων. Επί του παρόντος, ο οργανισμός δραστηριοποιείται στο Νότιο Σουδάν, τη Σομαλία, τη Συρία, την Ουκρανία, το Νεπάλ και την Πολωνία, για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία ή τις απόψεις τους.
  2. Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κοινωνικές εκστρατείες.
    Στόχος του οργανισμού Polish Humanitarian Action είναι να επιτευχθεί η μέγιστη συμμετοχή της πολωνικής κοινωνίας στην παροχή βοήθειας στα θύματα των φυσικών καταστροφών, ένοπλων συγκρούσεων και φτώχειας. Οι κοινωνικές εκστρατείες, το ενημερωτικό υλικό και οι εκδόσεις φτάνουν σε σχολεία, δημοσιογράφους, πολιτικούς και εκατομμύρια Πολωνούς. Παράλληλα με τα προγράμματα βοήθειας, ο οργανισμός Polish Humanitarian Action πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους παγκόσμιους συσχετισμούς των φαινομένων του σύγχρονου κόσμου. Τα προγράμματα αυτά αφορούν εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, δημοσιογράφους και φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Το ερευνητικό κέντρο CARDET είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη. Εδρεύει στην Κύπρο και συνεργάζεται με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Το κέντρο CARDET είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στην περιοχή της Μεσογείου για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, των ΤΠΕ, της παγκόσμιας πολιτότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ομάδα του CARDET επιδιώκει να προσφέρει υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς όφελος της κοινωνίας.

Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση των νέων, την εκπαίδευση για την πολιτότητα και την εμπλοκή των νέων, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παγκόσμια εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την αξιολόγηση. Τα μέλη της ομάδας του CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 100 έργα, σε πέρα από 30 χώρες. Πολλά από τα έργα αυτά υποστηρίζονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία της Γνώσης, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, με διάφορα Υπουργεία Παιδείας. Ένα από τα πλεονεκτήμα του CARDET είναι η ικανότητα να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να εκτελεί και να αξιολογεί έργα σε διάφορα πλαίσια.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Έρευνας στο UCL Institute of Education (ΙΟΕ) έχει σημαντική εμπειρία σε μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση των νέων σε διάφορα θέματα και, ιδιαίτερα, στα παγκόσμια ζητήματα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη σε αρκετά έργα μη κυβερνητικών οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων του έργου του People and Planet για την παγκόσμια ευαισθητοποίηση και το έργο του Relief International, Act Global. Και στις δυο περιπτώσεις υπήρχε συμμετοχή νέων σε εκδηλώσεις κατά τις οποίες οι ίδιοι επινόησαν και προσδιόρισαν τα θέματα που επιθυμούσαν να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν περισσότερο. Ο ρόλος του Κέντρου ήταν να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.

Εντός του UCL Institute of Education, το ειδικό σώμα και τα άτομα που ασχολούνται με αυτό το έργο έχουν τη βάση τους στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας Ανάπτυξης (http://www.ucl.ac.uk/ioe-derc). Το Κέντρο λειτουργεί ως κομβικό σημείο της γνώσης για την έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των συναφών θεμάτων, όπως η παγκόσμια εκπαίδευση για την πολιτότητα. Τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης ως κορυφαίο ερευνητικό κέντρο, που εκπονεί μια σειρά από ερευνητικές εκθέσεις, εκδίδει το ακαδημαϊκό περιοδικό International Journal of Development Education and Global Learning και διοργανώνει μια σειρά από συνέδρια και εκδηλώσεις.