Banner-Logo

Σκεφτείτε Κριτικά για την Εκπαίδευση για Όλους

Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους να σκεφτούν κριτικά για το θέμα της Εκπαίδευσης για Όλους.

Περίληψη

Η δραστηριότητα αυτή καλεί τους νέους να παρακολουθήσουν την ταινία Dunya Aur Larki (Ο Κόσμος και το Κορίτσι), που έγινε για να στηρίξει την καμπάνια για την εκπαίδευση ενός κοριτσιού στο Πακιστάν. Οι νέοι προσδιορίζουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και τα αγόρια στην πρόσβασή τους στο σχολείο στο Πακιστάν, προβαίνουν σε μια κριτική της εκπαίδευσης στο Πακιστάν και κάνουν κάποιες εισηγήσεις για το πώς μπορούν τα παιδιά στο Πακιστάν να έχουν ποιότητα στην εκπαίδευση.

Το 2014, το Πακιστάν ήταν μια από τις τρεις χώρες – Νιγηρία, Πακιστάν και Αφγανιστάν – όπου ζούσαν τα 21 εκατομμύρια από τα 58 εκατομμύρια παιδιών που δεν φοιτούσαν σε σχολείο.

Μαθησιακοί Στόχοι
 • Προσδιορισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που φοιτούν σε σχολείο στο Πακιστάν και των διαφορετικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και τα αγόρια.
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των εμποδίων στο πλαίσιο των δεδομένων της βασικής εκπαίδευσης στο Πακιστάν.
 • Συγγραφή έκθεσης ή ετοιμασία παρουσίασης που να ιεραρχεί τις δράσεις που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση στο Πακιστάν.
Πηγή
 • Dunya Aur Larki (Ο Κόσμος και το Κορίτσι) (ταινία, 4’08’’): http://bit.ly/2aBByUG.
 • `Εντυπο με τα στατιστικά δεδομένα της εκπαίδευσης στο Πακιστάν.
Key Words

Εκπαίδευση, Ανισότητα Φύλων, Συγκρούσεις, Φυσικές Καταστροφές, Σεξουαλική Παρενόχληση (‘Eve-Teasing’), Σχολικός Εξοπλισμός, Προϋπολογισμός για την Εκπαίδευση, Ανισότητα, Εύθραυστη Κατάσταση.

Σεξουαλική παρενόχληση (‘Eve-teasing’): “τα μη ηθελημένα σχόλια από κάποιον άντρα προς μια γυναίκα σε δημόσιο χώρο» (Νότια Ασία).1.

Εύθραυστη Κατάσταση: «Η εύθραυστη κατάσταση χαρακτηρίζει μια χώρα χαμηλών εισοδημάτων που χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα του κράτους και/ ή το αδύναμο κράτος νομιμότητας, αφήνοντας τους πολίτες ευάλωτους σε μια σειρά από κρίσεις»2.

Σημειώσεις για τον Εκπαιδευτικό

To Πακιστάν εντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις κατά την παροχή εκπαίδευσης στο κάθε παιδί. Πρόσφατες στατιστικές υπολογίζουν ότι 7.3 εκατομμύρια ή ένα στα τρία παιδιά στο Πακιστάν δεν πηγαίνουν σχολείο.

 1. Αρχίστε με την παρακολούθηση της ταινίας Dunya Aur Larki (Ο Κόσμος και το Κορίτσι, 4’ 08”). Καλέστε τους νέους να προσδιορίσουν και να καταγράψουν όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το κορίτσι καθώς αναζητά μια θέση στο σχολείο. Οι νέοι μπορούν να περιγράψουν τα εμπόδια αυτά με διαφορετικούς όρους, αλλά η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Στερεότυπα φύλου για τα κορίτσια, τα οποία προέρχονται από μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες, αλλά πηγάζουν από τις μητέρες.
  • Τα κορίτσια που τα κρατούν στο σπίτι για τις αγγαρίες. Κοινωνικός περιορισμός.
  • Μεγάλες αποστάσεις από το σπίτι στο σχολείο.
  • Μη πρόσβαση στις δημόσιες μεταφορές, ιδιαίτερα για τις φτωχές οικογένειες.
  • Βία και συγκρούσεις καταστρέφουν τα σχολεία. Μια εύθραυστη κατάσταση.
  • Φυσικές καταστροφές (πλημμύρες) καταστρέφουν τα σχολεία.
  • Σεξουαλική παρενόχληση στο δρόμο.
  • Έλλειψη σχολικών τάξεων και εξοπλισμού, φτωχή σχολική υποδομή.
  • Έλλειψη διδακτικού εξοπλισμού, φτωχή σχολική υποδομή.
  • Έλλειψη νερού και ειδών υγιεινής, φτωχή σχολική υποδομή.
  • Χαμηλός προϋπολογισμός για τη σχολική εκπαίδευση συγκριτικά με άλλους προϋπολογισμούς.
  • Ανισότητα, οι κυβερνητικές δαπάνες ευνοούν έξοδα πλούσιων αντρών.
 2. Καλέστε τους νέους να ανατροφοδοτήσουν τις ιδέες τους και έπειτα να χωρίσουν τις λίστες τους σε δυο ομάδες:
  • Εμπόδια στην εκπαίδευση που επηρεάζουν τα κορίτσια.
  • Εμπόδια στην εκπαίδευση που επηρεάζουν τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια.

  Συζητήστε τις ιδέες των νέων. Οι θέσεις τους μπορεί να χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, τα στερεοτύπα φύλων για τα κορίτσια είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τα κορίτσια. Συγκριτικά, η έλλειψη νερού και υγιεινής στα σχολεία μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα τα κορίτσια, λόγω της εμμήνου ρύσεως, αλλά επίσης επηρεάζει και τα αγόρια σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, ένας εκπαιδευτικός χωρίς εξοπλισμό επηρεάζει τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια το ίδιο.

 3. Εξετάστε το Φύλλο Εργασίας για τις Στατιστικές της Εκπαίδευσης στο Πακιστάν. Συζητήστε το βαθμό στον οποίο το περιεχόμενο της ταινίας υποστηρίζεται ή αντικατοπτρίζεται στις στατιστικές. Μπορούν οι στατιστικές να χρησιμοποιηθούν για να υποβοηθήσουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην ταινία ή αντίστροφα; Ταιριάξετε τις σχετικές στατιστικές με τις λίστες των νέων.
 4. Οι νέοι θα πρέπει μετά να γράψουν μια σύντομη έκθεση ή να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για να εξηγήσουν τις προτεραιότητές τους για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση στο Πακιστάν. Η έκθεση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πέντε προτεραιότητες και ενδέχεται να διαφοροποιείται μεταξύ των ρόλων της κυβέρνησης του Πακιστάν, της κοινωνίας των πολιτών του Πακιστάν και των χορηγών του Πακιστάν.
  Η κυβέρνηση του
  Πακιστάν
  Έχει τη συνολική ευθύνη για ό, τι συμβαίνει εντός των εθνικών συνόρων, συλλέγει τους φόρους, αποφασίζει για τις κρατικές δαπάνες, επενδύει σε δημόσιες υπηρεσίες όπως κτίρια, σχολεία και εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, εφαρμόζει το νόμο.
  Ωστόσο, η βία και οι συγκρούσεις μειώνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης του Πακιστάν. Είναι συχνά αναφερόμενη ως «εύθραυστη κατάσταση».
  Η κοινωνία των πολιτών
  στο Πακιστάν
  Οι πολίτες που ενεργούν από κοινού για να κάνουν τη διαφορά σε επίπεδο εκστρατειών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, για τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών, για την κοινοτική στήριξη για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς (Σύλλογος Γονέων και Δασκάλων, συγκέντρωση χρημάτων, φροντιστηριακά μαθήματα, κ.λπ.).
  Οι δωρητές του Πακιστάν Οι πλούσιες χώρες με προγράμματα βοήθειας παρέχουν πρόσθετους πόρους στο Υπουργείο Παιδείας, παρέχουν χρηματοδότηση σε ΜΚΟ με εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες για βοήθεια, π.χ. κορίτσια, παιδιά αγροτικών περιοχών.
  Μπορεί να προκύψει το ζήτημα του ρόλου των δωρητών και της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας. Στην περίπτωση του Πακιστάν αυτό είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο θέμα. Το Πακιστάν, και πολλές άλλες χώρες, επενδύουν αρκετά κάτω από το στόχο των Ηνωμένων Εθνών του 6% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το στόχο, οι χώρες αυτές μπορούν να αντέξουν οικονομικά να δαπανήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι των εθνικών εισοδημάτων τους για την εκπαίδευση, αλλά αποφασίζουν να μην το πράξουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι δωρητές να εμφανιστούν, κάτω αυτές τις συνθήκες, και να παρέχουν βοήθεια για την εκπαίδευση; Η ακριβής απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες εκτός αυτού του πόρου και να σχετίζεται με την ευθραυστότητα του πακιστανικού κράτους, αλλά το γενικό ερώτημα αξίζει να το συζητάμε.

  Οι νέοι θα πρέπει να συζητήσουν τις εκθέσεις και τις παρουσιάσεις τους.

  • Σε ποιο βαθμό συμφωνούν σχετικά με το ποιες θα είναι οι προτεραιότητες;
  • Πόσο πολύπλοκη είναι η πρόκληση της παροχής της εκπαίδευσης για όλους;
  • Η εκπαίδευση για όλους σχετίζεται μόνο με το ότι πρέπει να ξοδεύονται περισσότερα χρήματα για τα σχολεία, ή μήπως η επιτυχία στηρίζεται επίσης και στην ευρύτερη κοινωνική αλλαγή;
  • Πώς θα συμβεί η αλλαγή;
 5. Συζήτηση στην ολομέλεια
  Μήπως οι νέοι πιστεύουν πως υπάρχει λόγος για τον οποίο η ταινία ονομάζεται Ο Κόσμος και το Κορίτσι; Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ονομάζεται Το Σχολείο και το Κορίτσι. Λέει κάτι ο τίτλος στους νέους για τα εμπόδια στην επαίδευση και πώς να τα ξεπεράσουμε;
  Σημεία προς συζήτηση:
  • Υπάρχουν κοινωνικοί φραγμοί στην εκπαίδευση – π.χ. στάσεις στα δικαιώματα των κοριτσιών, σεξουαλική παρενόχληση, η προτεραιότητα στην εκπαίδευση των αγοριών. Τα εμπόδια στην εκπαίδευση είναι πέρα από την έλλειψη των αιθουσών διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών.
  • Το πολιτικό περιβάλλον είναι επίσης εχθρικό – συγκρούσεις, βία, ανασφάλεια. Πώς τα «ευάλωτα κράτη» παρέχουν εκπαίδευση για όλους;
  • Ξεπερνώντας τα εμπόδια, είναι ως εκ τούτου, κάτι περισσότερο από την παροχή σχολικών χώρων, βιβλίων και δασκάλων. Απαιτεί μεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Φύλλο Εργασίας των Στατιστικών της Εκπαίδευσης στο Πακιστάν

Στατιστικές της Εκπαίδευσης στο Πακιστάν
Σύνολο του πληθυσμού: 196 εκατομμύρια
Αριθμός παιδιών που δεν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο: 7.3 εκατομμύρια (ένα στα τρία)
% των παδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο: 66%
Αναλογία κοριτσιών ένταντι αγοριών στο σχολείο: 87%
Αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό: 41
Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευσης: 2% του ΑΕΠ (ο στόχος των Ηνωμένων Εθνών είναι 6%)
Ποστοστό ολοκλήρωσης του δημοτικού σχολείου 67%
Συμμετοχή στο γυμνάσιο/ λύκειο: 37%
Πηγή www.sendmyfriend.org  

Βιβλιογραφικές αναφορές:
1https://en.oxforddictionaries.com/definition/eve-teasing
2https://en.wikipedia.org/wiki/Fragile_state