Banner-Logo

Σκεφτείτε Κριτικά για τα Τρόφιμα

Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους να σκεφτούν κριτικά για το ζήτημα του προβληματικού συστήματος τροφίμων.

Περιγραφή

Όταν τρώμε, δεν σκεφτόμαστε πάντα πώς τα τρόφιμα φτάνουν στο πιάτο μας. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα από την καλλιέργεια και την παραγωγή στο εμπόριο των τροφίμων. Αυτό το σύστημα είναι τώρα προβληματικό και είμαστε όλοι μέρος του και του τρόπου διόρθωσής του.

Μαθησιακοί Στόχοι
 • Εντοπισμός των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα τροφίμων στην Ινδία.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις 5 προτεραιότητες για να γίνει πιο δίκαιο το σύστημα τροφίμων στην Ινδία.
 • Παρουσίαση αυτών των συμπερασμάτων με έναν οπτικά ενδιαφέροντα τρόπο που να τα επεξηγεί με σαφήνεια στους άλλους.
Πόροι
Λέξεις-κλειδιά

Σύστημα τροφίμων, Παγκόσμια οικομονία τροφίμων, Ανισότητα, Μικρός αγρότης (αγρότης μικρής κλίμακας), κατοχύρωση, αγορές.

Το σύστημα τροφίμων είναι «οι διαδικασίες και οι υποδομές που εμπλέκονται στην τροφοδότηση ενός πληθυσμού: καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά, εμπορία, κατανάλωση και διάθεση των τροφίμων και των ειδών διατροφής. Περιλαμβάνει, επίσης, όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που διέπουν το σύστημα τροφίμων.»1

Σημειώσεις εκπαιδευτικού

Στην Ινδία κατοικούν 1,25 δισεκατομμύρια ανθρώπων από τα 7,4 δισεκατομμύρια του κόσμου (2016). Η ικανότητα του συστήματος των τροφίμων της Ινδίας να θρέψει τους ανθρώπους της είναι, επομένως, μεγάλης σημασίας για τον ένα στους επτά ανθρώπους του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ινδία αναπαράγονται σε πολλές άλλες χώρες.

Υπάρχουν δύο εκδοχές της ταινίας «Προβληματικό Σύστημα Τροφίμων της Ινδίας», που γύρισε η Oxfam το 2011. Η σύντομη εκδοχή διαρκεί 2'38 " και η ολοκληρωμένη διαρκεί 13'47". Αν είναι δυνατόν, οι νέοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν την ολοκληρωμένη έκδοση. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα με την παρακολούθηση του σύντομου «τρέιλερ» της ταινίας.

 1. Παρακολουθήστε την ταινία και εντοπίστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα των τροφίμων της Ινδίας. Αυτά θα πρέπει να γραφτούν σε μια λίστα. Οι νέοι μπορούν να γράψουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικής γλώσσας, αλλά τα βασικά σημεία από τη σύντομη ταινία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Η τιμή των τροφίμων έχει αυξηθεί (π.χ. η τιμή του ρυζιού διπλασιάστηκε ξαφνικά).
  • Οι φτωχοί άνθρωποι υποφέρουν περισσότερο από την άνοδο των τιμών των τροφίμων.
  • Οι γυναίκες δεν έχουν ίση πρόσβαση στη γη και το δικαίωμα να την καλλιεργούν.
  • Η γεωργική γη στον κόσμο είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών και των ανδρών και των γυναικών.
  • Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη βία και τη φυλακή εξαιτίας της πρόσβασης στη γη.
  • Φτωχοί άνθρωποι διαμαρτύρονται για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη γη.
  • Η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι οι αγρότες χρειάζονται νέες γνώσεις (π.χ. τι να καλλιεργούν και πότε)
  • Η πρόσβαση σε πιστώσεις (δάνεια) και η πρόσβαση στις αγορές είναι στο επίκεντρο των αγροτών που μπορούν να καλλιεργούν περισσότερα τρόφιμα.
  • Πρέπει να καλλιεργήσουμε περισσότερα τρόφιμα, καθώς επιτρέπουμε στον πλανήτη να καλλιεργήσει τους φυσικούς πόρους του, που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή.

  Υπάρχουν πρόσθετα ζητήματα που τίθενται στην ολοκληρωμένη έκδοση της ταινίας.

 2. Το επόμενο στάδιο αυτής της δραστηριότητας ζητά από τους νέους να σκεφτούν κριτικά και να καταλήξουν σε συμπεράσματα στην ομάδα τους που να περιλαμβάνουν πέντε προτεραιότητες για να κάνουν το σύστημα τροφίμων της Ινδίας πιο δίκαιο.

  Οι λύσεις τους δεν θα πρέπει να είναι τεχνικής μορφής (π.χ. παροχή στους αγρότες νέων καλλιεργειών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών). Μπορούν να είναι πολιτικές (π.χ. αλλαγές στη νομοθεσία, κανόνες και κανονισμούς) και κοινωνικές (π.χ. να εργαστούν για να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων). Οι καλύτερες λύσεις συνδυάζουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις.

  Μία προσέγγιση για την επιλογή των προτεραιοτήτων είναι να κάνουμε ένα τροχό του ζητήμτος χρησιμοποιώντας το δοσμένο φύλλο εργασίας. Οι νέοι συζητούν και προτείνουν λύσεις για τους διάφορους τομείς. Ορισμένες λύσεις μπορεί να επικαλύπτονται σε δύο ή περισσότερα θέματα. Οι λύσεις αυτές μπορούν, στη συνέχεια, να προκύψουν ως προτεραιότητες.

  Ο Τροχός του Ζητήματος είναι προσαρμοσμένος από το GRT Global (σελ. 89).

 3. Τέλος, σχεδιάστε ένα γράφημα πληροφοριών ή μια άλλη οπτική παρουσίαση για να επικοινωνήσετε τις προτεραιότητες με σαφήνεια στους άλλους. Μια απλή εκδοχή ενός γραφήματος πληροφοριών δίνεται πιο κάπω. Αν οι νέοι θα πρέπει να σκεφτούν για αυτό το έργο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μπορούν να βρουν σχετικούς μαθησιακούς πόρους εδώ: http://www.oxfam.org.uk/education/resources/the-art-of-inequality.

  Να θυμάστε ότι τα τρόφιμα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, και η ξεκάθαρη επικοινωνία σε σχέση με αυτά είναι ένα δύσκολο έργο.

Τροχός Ζητήματος – Προσαρμόστηκε από το Get Global (σελ. 89)

Παράδειγμα Γραφήματος Πληροφοριών

Βιβλιογραφικές αναφορές:
1http://www.fao.org/3/a-au725e.pdf