Banner-Logo

Σκεφτείτε Κριτικά για την Ανθρωπιστική Βοήθεια

Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους να σκεφτούν κριτικά για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Περίληψη

Η δραστηριότητα αυτή κάνει μια εισαγωγή στο ζήτημα των καταστροφών και εξετάζει τις πρώτες απόψεις σχετικά με τις καταστροφές και την ανθρωπιστική βοήθεια, που μπορεί να βασίζονται σε στερεότυπα. Μπορείτε να επαναλάβετε την άσκηση σε ένα κατοπινό στάδιο, όταν οι νέοι θα έχουν αποκτήσει περισσότερες γώσεις σε σχέση με το ζήτημα.

Μαθησιακοί Στόχοι
  • Να ενθαρρυνθεί η κριτική σκέψη για τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τα αίτιά τους.
  • Να βοηθηθούν οι νέοι να λάβουν μέρος σε συζητήσεις, να ακούνε απόψεις και να κάνουν συμβιβασμούς.
Πόροι
  • Φύλλο εργασίας: «Απόψεις σχετικά με τις ανθρωπιστικές κρίσεις» (ένα φυλλάδιο για κάθε νέο).
Ποιος Επηρεάζεται από μια Ανθρωπιστική Κρίση;

Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν να χάνατε τα πάντα σε μια στιγμή; Κυριολεκτικά, όμως, τα πάντα! Θα έπρεπε να ζήσετε χωρίς τα πράγματα που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας, όπως στέγη, τροφή και νερό. Οι άνθρωποι που θα ήταν μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς σας, δεν θα μπορούσαν να σας βοηθήσoυν. Πολλοί από αυτούς θα είχαν μόλις χάσει τη ζωή τους. Οι άλλοι θα ήταν στην ίδια άσχημη κατάσταση όπως εσείς.

Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν εάν εσείς και η οικογένειά σας, οι γονείς και οι φίλοι σας αναγκαζόσασταν να φύγετε για να επιβιώσετε; Πώς θα ήταν να περπατούσατε για μέρες χωρίς τροφή και νερό, μην ξέροντας πού θα τελειώσει το ταξίδι σας.

Μια τέτοια πορεία των γεγονότων φαίνεται να είναι δύσκολο - ή πρακτικά αδύνατο - να τη φανταστεί κανείς, και όμως, κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων, που προσπαθούν να ξεφύγουν από σεισμούς, πολέμους και άλλες καταστροφές.

Σημειώσεις εκπαιδευτικού

Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια. Δώστε σε κάθε ζευγάρι ένα αντίτυπο του φύλλου εργασίας «Απόψεις για τις ανθρωπιστικές κρίσεις», που περιλαμβάνει έναν κατάλογο με απόψεις για τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Καλέστε όλα τα ζευγάρια να διαλέξουν μαι δήλωση με την οποία συμφωνούν και μια με την οποία διαφωνούν. Δώστε τους χρόνο για να συζητήσουν τις δηλώσεις και τις επιπτώσεις τους.

Έπειτα, καλέστε τα ζευγάρια να ενωθούν με άλλα ζευγάρια και να σηματίζουν τετραμελείς ομάδες. Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να αναφέρει στους νέους συνεργάτες τις επιλογές τους και να τις αιτιολογήσει.

Ζητήστε από κάθε ομάδα να καθορίσει έναν εκπρόσωπο που θα παρουσιάσει τις επιλογές στην τάξη και θα τις αιτιολογήσει.

Μαζέψτε και πάλι την ομάδα και καταπιαστείτε με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι της στάσης μας σε σχέση με τις καταστροφές που έχουν ως αποτέλεσμα μια ανθρωπιστική κρίση;
  2. Από πού πηγάζουν οι απόψεις μας αυτές σχετικά με αυτούς τους τύπους των καταστροφών;
  3. Από πού παίρνουμε τις περισσότερες πληροφορίες για τον κόσμο; Από τους ενήλικες, τους γονείς, το σχολείο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες, τους φίλους ή άλλες πηγές;
  4. Με ποιους τρόπους μπορούμε να βρούμε άλλες πηγές πληροφοριών;

Φύλλο εργασίας: Απόψεις για τις Ανθρωπιστικές Κρίσεις

Το κλίμα στον παγκόσμιο Νότο είναι δυσμενές. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι στον κόσμο. Τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για την αγορά όπλων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων.

Η πλειονότητα των πόρων του Νότου έχουν αναληφθεί από τις χώρες στον παγκόσμιο Βορρά. Πολλές χώρες του Νότου κατέχουν γη και πλούσιους ορυκτούς πόρους.

Οι άνθρωποι του Νότου είναι τόσο άρρωστοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Οι άνθρωποι του Νότου περιμένουν πάρα πολλά από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Πρέπει να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Οι χώρες θα πρέπει να γίνουν αυτάρκεις και να σταματήσουν να εξαρτώνται από τις άλλες.

Ως πλούσιες χώρες, θα πρέπει να βοηθάμε τις άλλες, τις λιγότερο τυχερές χώρες να επιτύχουν ένα παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης και πλούτου.

Υπάρχει αρκετή τροφή για όλους στον κόσμο, ωστόσο πολύ λίγο μοιράζονται μεταξύ των χωρών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο αριθμός των ανθρώπων στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να τραφούν και να ντυθούν.

Τα θύματα των ανθρωπιστικών καταστροφών χρειάζονται όλη τη βοήθεια που μπορούν να πάρουν, γι’ αυτό είναι καλύτερα να κάνετε μια μικρή δωρεά αντί να μην κάνετε τίποτα.

Δεν θα πρέπει να βοηθήσετε τους πολίτες των χωρών που έχουν πληγεί από τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτοί προκάλεσαν τα προβλήματά τους στον εαυτό τους.