Banner-Logo

4. Συμμετοχή και ομαδική εργασία

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Συμμετοχή και ομαδική εργασία

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για το αποτέλεσμα:

Χέρια Πάνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά
Απαιτήσεις αίθουσας Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εργαστούν σε μικρές ομάδες.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Οι νέοι να συμμετέχουν και να λειτουργούν καλά με τους άλλους σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατική συμμετοχή.
 • Οι νέοι να εργάζονται μαζί για να συμφωνήσουν τις ευθύνες και τους στόχους. Να μπορούν να ακούνε τους άλλους και να συμμετάσχουν σε κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Οι νέοι να κάνουν επιλογές και αποφάσεις, και να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις συνέπειές τους.
Περιγραφή δραστηριότητας αξιολόγησης (βήμα-βήμα)
 
 1.  Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των τριών έως πέντε ατόμων. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα μπλε και ένα κίτρινο κομμάτι χαρτί.
 2. Παρουσιάστε μια σειρά δηλώσεων για παγκόσμια ζητήματα στην τάξη, για παράδειγμα, «Είμαστε υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή». Μπορείτε είτε να διαβάσετε τις δηλώσεις ή να τους δείξετε μια παρουσίαση στο PowerPoint.
 3. Ζητήστε από τις ομάδες να εργαστούν για μια κοινή γνώμη σχετικά με τα ζητήματα που παρουσιάζονται. Μετά από κάθε δήλωση, οι ομάδες έχουν ένα λεπτό για να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτήν. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μετά από μια σύντομη συζήτηση, αλλά ο τρόπος λήψης τους αποφασίζεται από την ομάδα (αυτό μπορεί να γίνει με δικαίωμα ψήφου, με συναίνεση ή με άλλη μέθοδο). Μετά από ένα λεπτό ζητήστε από τις ομάδες να δείξουν ένα από τα κομμάτια τους από χαρτί: μπλε για ΝΑΙ, κίτρινο για το ΟΧΙ.
 4. Αφού οι ομάδες έχουν ψηφίσει μια δήλωση, επιλέξτε δύο ή τρεις από αυτές και ζητήστε τους να δώσουν ένα λόγο για τη γνώμη τους. Διευκολύνετε τη συζήτηση έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ακούσουν και να ανταλλάξουν διαφορετικές απόψεις.
 5. Παραδείγματα δηλώσεων για συζήτηση:
  • Τρώγοντας λιγότερο κρέας, εξοικονομώ νερό
  • Σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης στις χώρες του παγκόσμιου Νότου, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Οι δηλώσεις που θα επιλέξετε θα εξαρτηθούν από το τι είναι πιο επίκαιρο, πιο κατάλληλο στο πλαίσιο σας και ταιριάζει καλύτερα με το σκοπό σας.
Υλικά Σετ με κίτρινα και μπλε φύλλα χαρτιού

 

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Συμμετοχή και ομαδική εργασία

Δραστηριότητα αξιολόγησης για το αποτέλεσμα:

Προβολές

Κριτήρια αξιολόγησης (Αυτές οι δηλώσεις γράφονται σε πρώτο πρόσωπο, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, όπως και για αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους)
Πρόωρα Ανεπτυγμένα Ασφαλή

Λαμβάνω μέρος σε δραστηριότητες του σχολείου μου που οδηγούνται από άλλους ανθρώπους.

Συνεργάζομαι καλά με άλλες μικρές ομάδες και βοηθώ τους άλλους να συμμετάσχουν.

Εργάζομαι αποτελεσματικά με άλλους σε μια δραστηριότητα που στηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη ή δημοκρατική συμμετοχή.

Συμφωνώ στόχους και ευθύνες με τους άλλους. Προτρέπω όλους να συμμετάσχουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες τις ιδέες.

Κάνω επιλογές και  συμβάλλω στη λήψη αποφάσεων.

Δέχομαι τις ομαδικές αποφάσεις.

Αξιολογώ και  προβληματίζομαι σχετικά με την επιτυχία των δραστηριοτήτων.

Είμαι ενεργός εκπαιδευόμενος, που οδηγεί τους άλλους σε μια δραστηριότητα που στηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη ή δημοκρατική συμμετοχή.

Συμφωνώ στόχους και ευθύνες με τους άλλους. Προτρέπω όλους να συμμετάσχουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες τις ιδέες.

Αξιολογώ στοιχεία και συμβάλλω στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Δέχομαι τις ομαδικές αποφάσεις.

Συνεργάζομαι με άλλους για να ολοκληρώσω τη δραστηριότητα με υψηλές προδιαγραφές.

Αξιολογώ και  προβληματίζομαι σχετικά με την επιτυχία των δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 + 60 λεπτά
Περιγραφή δραστηριότητας αξιολόγησης (βήμα-βήμα)
 Μέρος Ι
0.00 1. Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες εργασίας.
5.00 2. Ζητήστε από κάθε εκπαιδευόμενο να καταγράψει «2 θετικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν τον εαυτό μου»
15.00 3. Ζητήστε τους να προσδιορίσουν και να γράψουν «2 πράγματα που θα ήθελα να βελτιώσω στον εαυτό μου»
20.00 4. Ζητήστε τους να μοιραστούν τις σκέψεις τους μέσα στις μικρές ομάδες και να γράψουν 3 κοινά θετικά χαρακτηριστικά στις αυτοκόλλητες σημειώσεις.
30.00 5. Φέρτε τις ομάδες μαζί σε ολομέλεια και καλέστε τους να μοιραστούν τα κοινά τους χαρακτηριστικά με όλη την τάξη. Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με το πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να προωθήσουν τη συμμετοχή και την ομαδική εργασία.
50.00 Τονίστε το γεγονός ότι ο καθένας μας έχει κάτι καλό να μοιραστεί και ότι μπορεί να ενισχυθεί εάν γίνει μέρος κάποιου μεγαλύτερου κομματιού.
Μέρος II
0.00 1. Δώστε σε κάθε μαθητή ένα μαντήλι ή χαρτοπετσέτα και ζητήστε τους να το χρησιμοποιήσουν για να τυλίξουν το αντικείμενο που έφεραν από το σπίτι που εκπροσωπεί τον εαυτό τους.
5.00 2. Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν στο χώρο του σχολείου ή στην τάξη κάτι που αντιπροσωπεύει την εισφορά τους (σε αξίες) για την τάξη (για παράδειγμα: ένα μολύβι – δημιουργικότητα, γυαλί – ειλικρίνεια, γρασίδι – δύναμη, λουλούδι - ηρεμία).
15.00 3. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες.
25.00 4. Ζητήστε από τους μαθητές, που εργάζονται στην ομάδα τους, να τοποθετήσουν την εισφορά τους (το μολύβι, το γρασίδι, το λουλούδι, κ.λπ.) σε ένα μαντήλι και να εξηγήσουν στην ομάδα γιατί το επέλεξαν και πώς μπορούν να συμπληρώσουν την εισφορά που είναι ήδη στο μαντήλι.
50.00

5. Ζητήστε από τους μαθητές να χτίσουν ένα γλυπτό με όλες τις εισφορές.

6. Φέρτε την τάξη μαζί και ζητήστε από τις ομάδες να δείξουν τη γλυπτική τους στην τάξη και να εξηγήσουν τη σημασία της.

7. Σκέψεις:
* Ζητήστε από κάθε ομάδα να σκεφτεί τη σχέση μεταξύ των αξιών και των δράσεων.
* Ζητήστε από κάθε ομάδα να σκεφτεί για το πώς ο καθένας από εμάς έχει κάτι καλό να μοιραστεί και πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί, εάν γίνει μέρος σε κάτι μεγαλύτερο.


Παρατηρήστε τους μαθητές και αξιολογήστε τους ανάλογα με το επίπεδο της εκπλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης.

Υλικά Κόλλα, κολλητική ταινία, μαντήλια ή χάρτινες πετσέτες για κάθε μαθητή, χαρτί, κολλώδεις σημειώσεις, μαρκαδόροι
Εκπαιδευτικά βοηθήματα και εξοπλισμός Πριν από το μάθημα, ζητήστε από τους μαθητές να φέρουν από το σπίτι ένα μικρό αντικείμενο που τους αντιπροσωπεύει.
Σχόλια Αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό σε νέες τάξεις, ή σε τάξεις όπου υπάρχει έλλειψη συνεργασίας και σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευομένων.