Banner-Logo

5. Σχεδιασμός και διαχείριση

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Σχεδιασμός και διαχείριση

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για το αποτέλεσμα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δύο ώρες
Απαιτήσεις αίθουσας Δυνατότητα να εργαστούν σε μικρές ομάδες. Πρόσβαση σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Οι νέοι σχεδιάζουν και διαχειρίζονται δραστηριότητες που υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατική συμμετοχή.
 • Οι νέοι χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης του έργου για τον εντοπισμό και σχεδιασμό δραστηριοτήτων, και μαθαίνουν να εξετάζουν τα πιθανά επιτεύγματα και να προσδιορίζουν τις επιτυχίες.
Περιγραφή δραστηριότητας αξιολόγησης (βήμα-βήμα)
  Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μέτρα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Στόχος της είναι να παρέχει σαφείς οδηγίες για το πώς να προχωρήσουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας ή άλλων δράσεων για κοινωνική αλλαγή, προκειμένου οι μαθητές να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να απολαύσουν τη διαδικασία.
 1. Εξηγήστε το σκοπό της συνάντησης σε όλη την τάξη και, στη συνέχεια, εξηγήστε τη διαδικασία. Πείτε τους ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που πρόκειται να παρουσιάσετε. Γράψτε τα βήματα σε ένα πίνακα ή σε χαρτί καθώς προχωράτε και θέστε ερωτήσεις για να ελέγξετε αν τα κατανοούν. Θα μπορούσατε να προβάλετε τα πρότυπα σχεδιασμού (βλέπε παρακάτω) σε ένα λευκό πίνακα και να αναφέρεστε σε αυτά όσο προχωράτε. Στη συνέχεια εξηγήστε τα παρακάτω βήματα:
  • Ορίστε τη δράση. Πείτε τους ότι θα αποφασίσουν στις ομάδες τους τι πρόκειται να κάνουν.
  • Ετοιμάστε ένα κατάλογο δραστηριοτήτων, αποφασίστε τι είναι εφικτό (εξετάστε το κόστος και τους πόρους), και ορίστε προτεραιότητες. Τι θα πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν τους στόχους τους; Ποσό θα κοστίσει; Τι πόρους έχουν στη διάθεσή τους; Ποιες είναι οι προτεραιότητές τους;
  • Αναθέστε ρόλους και ευθύνες. Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να έχει σαφή ρόλο.
  • Αναγνωρίστε τους κυρίως ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται από τη χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων φορέων. Εξηγήστε τι είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και δώστε κάποια παραδείγματα. Συζητήστε με την τάξη πώς να τους κερδίσετε.
  • Σπάστε τις δραστηριότητες σε διακριτά, μετρήσιμα βήματα. Βοηθά το να γράψετε τις προβλεπόμενες ενέργειες ως ξεχωριστές εργασίες που είναι ρεαλιστικές και εφικτές. (Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο για αυτό.)
  • Φροντίστε να εντοπίσετε το άτομο και / ή οργανισμό που είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία.
  • Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα με σημαντικά ορόσημα.
  • Παρακολουθήστε την πρόοδο των δραστηριοτήτων.
  • Αξιολογήστε τη διαδικασία, στο τέλος της δράσης!
 2. Πείτε στην τάξη να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να αρχίσουν να εργάζονται για τα σχέδιά τους. Περπατήστε γύρω από τις ομάδες και προσφέρετε βοήθεια και υποδείξεις όταν χρειάζεται.
Υλικά Πίνακας, μαρκαδόροι, φορητοί υπολογιστές, αντίγραφα των προτύπων και θρανία για τους μαθητές για να χρησιμοποιήσουν στους φορητούς τους υπολογιστές
Εκπαιδευτικά βοηθήματα και εξοπλισμός Δείτε τους παρακάτω πίνακες

 

Τίτλος  
Στόχοι
Θα πρέπει να είναι SMART (Ειδικοί, Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι)
 •  
 
Περιγραφή
Τι πρόκειται να κάνετε;
(Πέντε γραμμές)
 
Ομάδα
Τι αρμοδιότητες έχετε;
 • Όνομα - Ρόλος 
Δράση
βήμα προς βήμα
Δείτε το παρακάτω πρότυπο.
Προϋπολογισμός
παράδειγμα
Προϊόν Κόστος μονάδας Ποσότητα Τελικό Ποσό
Εκτύπωση φυλλαδίων €0.15 50 €7.50
Ενοικίαση δωματίου €50.00 ανά μέρα Μια μέρα €50.00
Κοινοποίηση
Η δράση θα πρέπει να κοινοποιείται τόσο πριν όσο και μετά την δράση.
Θυμηθείτε:
 • Να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο του SFYouth
 • Να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο EU
 • Άρθρο στο περιοδικό του σχολείου
 • Παρουσίαση στη συνέλευση του σχολείου
 • Εκδήλωση στο Facebook
 • Ειδήσεις στο SFYouth Sharing Wall
 • Επιστολή προς την τοπική αρχή
 • Δελτίο Τύπου
 • κ.λπ.
Αξιολόγηση Δείτε την επόμενη ενότητα
Συνέχεια
Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
 

 

Δράση/Ενέργεια:_______________________________

Ημερομηνία Τι πρέπει να γίνει; Ποιος είναι υπεύθυνος; Ποιος άλλος εμπλέκεται; Ποια είναι η προθεσμία; Τι θα συμβεί στη συνέχεια;
           
           
           

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Σχεδιασμός και διαχείριση

Δραστηριότητα αξιολόγησης για το αποτέλεσμα
Κριτήρια αξιολόγησης (Αυτές οι δηλώσεις γράφονται σε πρώτο πρόσωπο, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, όπως και για αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους)
Πρόωρα Ανεπτυγμένα Ασφαλή
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρονοδιαγράμματα για να εντοπίσω και να σχεδιάσω δραστηριότητες, προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος.

Χρησιμοποιώ τεχνικές για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αλληλουχία των δραστηριοτήτων.

Μπορώ να σκεφτώ τις επιλογές δράσης μου και να επιλέξω την πιο αποτελεσματική.

Αναγνωρίζω τι θέλω να πετύχω και μπορώ να προσδιορίσω τις επιτυχίες.

Υιοθετώ μια δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη ή τη δημοκρατική συμμετοχή.

Μπορώ να σκεφτώ τις επιλογές δράσης μου και να επιλέξω την πιο αποτελεσματική.

Χρησιμοποιώ τεχνικές για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αλληλουχία των δραστηριοτήτων. Αναγνωρίζω τι θέλω να πετύχω και μπορώ να προσδιορίσω τις επιτυχίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Έως και δύο ώρες
Περιγραφή δραστηριότητας αξιολόγησης (βήμα προς βήμα)
Υλικά
 • Σενάριο
 • Έντυπο βαθμολόγησης δραστηριότητα
 • Πρότυπο «Σχέδιο Δραστηριότητας»
Περιγραφή
 1. Εξηγήστε στους μαθητές ότι θα εργάζονται σε ομάδες για να σχεδιάσουν μια δραστηριότητα με ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για να το κάνουν (για παράδειγμα 25 λεπτά)
 2. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το σενάριο που χρειάζεται να σχεδιάσουν - αυτό μπορεί να είναι ένα πραγματικό σενάριο που βασίζεται στο ζήτημα της παγκόσμιας πολιτότητας ή σε μια δραστηριότητα που έχουν ήδη αποφασίσει να πραγματοποιήσουν, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «ψεύτικο» σενάριο παρακάτω.
 3. Δώστε στους μαθητές το κενό πρότυπο σχέδιο δραστηριότητας (ηλεκτρονικά ή σε χαρτί). Εξηγήστε τους ότι αρχικά θα πρέπει να προσθέσουν επικεφαλίδες που πιστεύουν ότι θα ήταν κατάλληλες για να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν.
 4. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο έντυπο για να κάνουν ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μαθητές στην ομάδα πρόκειται να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του.
 5. Αφού ολοκληρωθεί η καθορισμένη χρονική περίοδος, ζητήστε από τις ομάδες να ανταλλάξουν τα σχέδιά τους και να χρησιμοποιήσουν το έντυπο βαθμολόγησης για να αξιολογήσουν τα σχέδια των άλλων.
 6. Με βάση τα αποτελέσματα, καθώς και την παρατήρηση των μαθητών σας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (για παράδειγμα, η πολυπλοκότητα των συνομιλιών, ποιος ήταν επικεφαλής και είπε τα περισσότερα) να σχολιάσετε εάν πιστεύετε ότι οι μαθητές βρίσκονται σε πρώιμο, ανεπτυγμένο ή ασφαλές στάδιο με αυτή την αρμοδιότητα, ατομικά και συλλογικά.
Σχόλια
 1. Αντί να χρησιμοποιήσετε ομότιμη βαθμολόγηση, θα μπορούσατε να πάρετε τα σχέδια δράσης και να τα βαθμολογήσετε ως εκπαιδευτικός.
 2. Αντί να πραγματοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα σε ομάδες, θα μπορούσε να γίνει ατομικά.
 3. Το έντυπο βαθμολόγησης είναι μόνο ενδεικτικό - μπορείτε να το τροποποιήσετε όπως νομίζετε για τις ανάγκες της τάξης σας.

Σενάριο για Σχέδιο Δραστηριοτήτων

Θα οργανώσετε μια εκδήλωση στο σχολείο σας, για να ευαισθητοποιήσετε για τα παγκόσμια θέματα τροφίμων και πώς οι αγρότες μικρής κλίμακας σε φτωχότερες χώρες μπορούν να υποστηριχθούν. Θα δώσετε μια παρουσίαση σχετικά με το ζήτημα και θα έχετε επίσης μια «παγκόσμια επισιτιστική καφετέρια» με τρόφιμα που φτιάχνονται από τους μαθητές του σχολείου από όλο τον κόσμο.

Έντυπο βαθμολόγησης για το Σχέδιο Δραστηριοτήτων

Κριτήριο βαθμολόγησης για το σχέδιο δραστηριοτήτων Βαθμολογία (βαθμοί ανά κριτήριο)                 
Η ομάδα έχει συμπεριλάβει τις επικεφαλίδες που είναι παρόμοιες με το πρότυπο σχέδιο δραστηριοτήτων 1 βαθμός για κάθε σωστή επικεφαλίδα (μέχρι 6 βαθμούς)
Η ομάδα χώρισε τις εργασίες σε μικρότερες «υπό-εργασίες» 1 βαθμός                     
Η ομάδα έδωσε προθεσμίες για κάθε υπο-εργασία 1 βαθμός                     
Η ομάδα έχει θέσει τις υπο-εργασίες σε μια λογική σειρά 1 βαθμός                     
Η ομάδα έχει δείξει ποιος είναι υπεύθυνος για διάφορες δραστηριότητες 1 βαθμός                     
Η ομάδα έχει δείξει ποια υλικά ή υποστήριξη θα χρειαστούν για την εργασία 1 βαθμός                     
Η ομάδα έχει συμπεριλάβει μια δραστηριότητα για να αξιολογήσει την έκβαση των δραστηριοτήτων                                  1 βαθμός                     
   
ΣΥΝΟΛΟ  /12