Banner-Logo

Παρέμβαση και Ηγεσία

H Παρέμβαση είναι μια πολιτική δράση από ένα άτομο ή μια ομάδα. Έχει ως στόχο να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές οργανώσεις. Η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες που αναλαμβάνει ένα άτομο ή μια οργάνωση.

Η άσκηση πολιτικής πίεσης με λίγα λόγια

Η άσκηση πολιτικής πίεσης από ομάδες συμφερόντων είναι μια μορφή παρέμβασης, όπου οι υπεύθυνοι φορείς για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με ένα θέμα προσεγγίζονται άμεσα. Η άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων συμβαίνει συχνά στη σύγχρονη πολιτική και πραγματοποιείται από πολλές οργανώσεις, ομάδες και άτομα. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 15.000 ομάδες άσκησης πίεσης πλήρους απασχόλησης, με έδρα την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσιγκτον DC.

Υπάρχουν μερικές βασικές συμβουλές για μια επιτυχή παρέμβαση, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει όποιος επιθυμεί να ασκήση πολιτική πίεση.

 

Κύκλος Παρέμβασης

Πρώτον, ακολουθήστε το κύκλο της παρέμβασης. Ξεκινήστε με το «Γνωρίστε αυτό που θέλετε να αλλάξετε» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον κύκλο από δράση σε δράση. Αφού παρακολουθήσετε και αξιολογήσετε την πρόοδό σας, ο κύκλος αρχίζει και πάλι με το ερώτημα αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να αλλάξετε τώρα.

Πώς να πραγματοποιήσετε μια άσκηση πολιτικής πίεσης

 • Καθορίστε ένα μήνυμα SMART (Specific-Συγκεκριμένο, Measurable-Μετρήσιμο, Achievable-Εφικτό, Realistic-Ρεαλιστικό, Time-Bound-Χρονικά Προσδιορίσιμο) με πέντε δηλώσεις για να εξηγήσετε την παρέμβασή σας.
 • Χτίστε τη διαδικασία παρέμβασής σας κάτω από την ομπρέλα της μεγαλύτερης διαδικασίας – Δημιουργήστε συνδέσμους με μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, όπως οι καμπάνιες της Oxfam, διεθνή κινήματα ή τοπικές πρωτοβουλίες.
 • Βρείτε υποστηρικτές από εκπροσώπους οργανώσεων και διάσημους και δώστε στην καμπάνια σας ένα προφίλ (εντός και εκτός σχολείου).
 • Φτιάξτε σχέδια στρατηγικής.
 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που έχετε (τεκμήρια, νόμους, κ.λπ.).
 • Διαλέξτε την κατάλληλη στιγμή για να προσεγγίσετε φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικούς.
 • Να είστε στην ώρα σας στη συνάντηση και να φέρετε υλικό, όπως ένα αντίτυπο της δήλωσής σας, αναφορές και άρθρα που υποστηρίζουν την πρότασή σας, κ.λπ.).
 • Παρακολουθήστε κάθε βήμα και επαναξετάστε το στρατηγικό πλάνο.
 • Αξιολογήστε και τεκμηριώστε τη διαδικασία και τη μάθηση.

Στρατηγικό πλάνο

 1. Οργανωθείτε: Είναι χρήσιμη η καμπάνια για το θέμα που έχει επιλεγεί; Είστε η κατάλληλη ομάδα για το θέμα που επιλέγηκε; Πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει; Ποιο είναι το κόστος της καμπάνιας; Τι πόρους έχετε; Τι πόρους θα πρέπει να βρείτε; Πώς;
 2. Αναλύστε το πρόβλημα: Ποια είναι τα θέματα που επιθυμείτε να αλλάξετε; Πώς θα μεταβούν οι ανθρώποι από την αγανάκτηση στη δράση; Για να λυθεί το πρόβλημα ποιος θα κάνει τι; Ποιος μπορεί να τους πείσει να αναλάβουν δράση; Πότε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις;
 3. Εργασία πολιτικής: Διενεργήστε μια δραστηριότητα έρευνας δράσης για να συλλέξετε τεκμήρια και σκέψεις για λύσεις και συστάσεις. Να είστε αξιόπιστοι! Επικεντρωθείτε στους στόχους και επαληθεύσετε τις πηγές σας. Βασιστείτε στους στόχους σας και δείξετε την επίδραση στις ζωές των ανθρώπων μέσω ιστοριών.
 4. Προσδιορίστε τη στρατηγική σας: Ποιος είναι ο στόχος SMART (Specific-Ειδικός, Measurable-Μετρήσιμος, Achievable-Εφικτός, Realistic-Ρεαλιστικός, Time-Bound-Χρονικά Προσδιορίσιμος) που θέλετε να πετύχετε; Ποιος μπορεί να τον επηρεάσει; Ποιοι είναι οι εξωγενείς παράγοντες (ανάλυση PEST: Political-Πολιτικοί, Economic-Οικονομικοί, Social-Κοινωνικοί και Technological-Τεχνολογικοί παράγοντες);
 5. Ανάλυση ισχύος: Ποιοι οργανισμοί καθορίζουν τους κανόνες; Ποιος θα χάσει την ισχύ του εάν αλλάξουν οι κανόνες; Ποιος θα ενδυναμωθεί;
 6. Στόχοι: Ποιοι είναι οι στόχοι;
 7. Ανάλυση κινδύνου: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην πρότασή σας; Τι μπορεί να πάει λάθος και πώς θα το αποφύγετε;
 8. Οργάνωση πίεσης: Μπορείτε να το καταφέρετε μέσω (α) πίεσης (σαφή και λογικά επιχειρήματα), (β) κινητοποίησης (δημιουργώντας κίνητρα), και/ ή καταγγελίας (δημιουργώντας ηθική πίεση).
 9. Αξιολογήστε: 1. Ενημερώσατε για τους στόχους της παρέμβασής σας; Γνωρίζουν οι στόχοι της παρέμβασής σας το θέμα και τη σημασία του και καταλαβαίνουν τα μηνύματα και τους στόχους σας; 2. Πετύχατε αλλαγές πολιτικής; Υιοθέτησαν τις πολιτικές σας οι στόχοι της παρέμβασής σας για να ανταποκριθούν στα ζητήματα της παρέμβασής σας; 3. Πετύχατε αλλαγές πρακτικής; Άλλαξαν τις δράσεις τους οι στόχοι της παρέμβασής σας και έλαβαν αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρέμβασής σας; 4. Πετύχατε κάποια αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων; Αυτές οι αλλαγές στις πολιτικές και τις πρακτικές είχαν ως αποτέλεσμα μια θετικότερη επίδραση στις ζωές των ανθρώπων που επηρεάζονται από το ζήτημα αυτό;

Επικοινωνία με τα Θεσμικά `Όργανα

 • Αναλύστε το περιβάλλον του θεσμικού οργάνου (Πώς είναι οργανωμένο; Πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιο για να προωθήσει την πρότασή μας;)
 • Πάρτε τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου (ψάξτε για τον κατάλληλο επαγγελματία και προσπαθήστε να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί του)
 • Χτίστε ένα δίκτυο (μεταξύ μαθητών, οικογενειών, τοπικούς οργανισμούς, διαδικτυακές κοινότητες, κ.λπ.)
 • Προετοιμάστε τη συνεδρίασή σας (σαφή επίσημα έγγραφα, διαμοιρασμός ευθυνών ανάμεσα στους εκπροσώπους, ένα πλάνο Β σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το πλάνο Α)
 • Επιδείξτε καλές πρακτικές για το θέμα
 • Προβάλετε τη δήλωσή σας με κάθε τρόπο (για παράδειγμα, συμπεριλάβετε το logo και τα βασικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα)
 • Προσφέρετε δημοσιότητα στον οργανισμό και ευχαριστήστε τους για τη βοήθειά τους στην υπεράσπιση του σκοπού σας.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

 • Δημιουργήστε τα νέα σας.
 • Βρείτε το κενό όταν ζητείται μια πληροφορία.
 • Κάντε απευθείας επαφές με δημοσιογράφους.

Κάποιοι όροι σχετικά με την άσκηση πολιτικής πίεσης

Όροι που έχουν παρθεί από την Εργαλειοθήκη της Άσκησης Πολιτικής Πίεσης των South Voices για την Κλιματική Αλλαγή1.

Καμπάνια
Ένα έργο ή μια οργανωμένη προεία δράσης με στόχο την επίτευξη μιας δράσης που σχεδιάστηκε για να πετύχει μια συγκεκριμένη αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο κοινό.

Ακτιβισμός
Μια δραστηριότητα κινητοποίησης των υποστηρικτών ή/ και των δικαιούχων, προκειμένου να δοθεί δημοσιότητα ή/ και λόμπι για να ασκληθεί πίεση στους φορείς λήψης αποφάσεων.

Χτίσιμο συμμαχίας
Παραγωγή, κινητοποίηση και συντονισμός της στήριξης από άλλες ομάδες και οργανώσεις για μια συγκεκριμένη λύση σε ένα πρόβλημα ή ζήτημα.

Ευαισθητοποίηση
Η αύξηση της γνώσης του κοινού (ή μέρους) σχετικά με την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή θέματος.

Παρέμβαση
Άμεσες προσεγγίσεις, συνήθως μέσω συνεδριάσεων πρόσωπο με πρόσωπο, σε φορείς λήψης αποφάσεων ή άτομα υψηλής επιρροής, προκειμένου να τους πείσουμε να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία δράσης.

Εργασία Πολιτικής
Διερεύνηση ζητημάτων και προβλημάτων, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και εντοπισμός προτεινόμενων λύσεων ή τρόπων δράσης.

Δημόσια Καμπάνια
Δημιουργία και κινητοποίηση υποστήριξης από το κοινό (ή μέρους του) για μια συγκεκριμένη λύση σε ένα πρόβλημα ή ζήτημα.

Δημόσια Εκπαίδευση
Αύξηση της κατανόησης του κοινού (ή μέρους του) σχετικά με τη φύση ή/ και τις αιτίες ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή ζητήματος.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:
1Οι South Voices για την Κλιματική Αλλαγή (South Voices on Climate Change). Ξεκινήστε εδώ! Διαθέσιμο στο: http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/07/SV_toolkit_1_English_web.pdf