Banner-Logo

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους χρήσιμους συνδέσμους (όλα στα Αγγλικά) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεθοδολογίες της εκπαίδευσης για την παγκόσμια πολιτότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τα παγκόσμια ζητήματα.
Κλιματική Αλλαγή
 • Εφημερίδα The Guardian: Πώς να διδάξετε την κλιματική αλλαγή. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς που καλύπτουν γνώσεις υποβάθρου και στρατηγικές διδασκαλίας. https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/mar/03/how-to-teach-climate-change.
 • Έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική αλλαγή (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Αποτελεί διεθνή πόρο αναφοράς για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. http://www.ipcc.ch/report/ar5/.
 • Οι πόροι του οργανισμού Oxfam για το πρόγραμμα σπουδών για την κλιματική αλλαγή. http://www.oxfam.org.uk/education/resources/search-results?q=climate%20change.
 • Το μπλογκ της Πολιτικής και των Πρακτικών για την κλιματική αλλαγή του οργανισμού Oxfam. Περιλαμβάνει ενημερωμένες μελέτες περίπτωσης και συζητήσεις για τη δουλειά του οργανισμού Oxfam για την κλιματική αλλαγή. http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/subject/climate-change.
Ανισότητα
Πρόσφυγες
 • Ο οργανισμός Schools of Sanctuary υποστηρίζει την ασφάλεια των σχολείων, θεωρώντας ότι αυτά θα πρέπει να αποτελούν ασφαλείς και φιλικούς χώρους για τους ανθρώπους που αναζητούν άσυλο. https://schools.cityofsanctuary.org/.
 • Ο οργανισμός Refugee Council εργάζεται με πρόσφυγες και ανθρώπους που αναζητούν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη και συμβουλές. https://www.refugeecouncil.org.uk/.
 • Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κοινοποιεί συστηματικά εκθέσεις και στατιστικές για τις ανθρωπιστικές ανάγκες σε όλο τον κόσμο. http://www.unhcr.org/.
 • Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (International Organization for Migration - IOM) εργάζεται για τη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο για το συμφέρων όλων των εμπλεκόμενων μερών. Δημοσιεύει συχνά πληροφορίες και εκθέσεις για την εξαναγκασμένη και την εθελοντική μετανάστευση σε όλο τον κόσμο. http://www.iom.int/.
 • Oxfam GB (2016) - 'A Safe Haven? Britain's role in protecting people on the move.' H επισκόπηση του οργανισμού Oxfam για τις διενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου, που αφορούν την υποχρέωση που έχει να αντιδρά στην παγκόσμια μετατόπιση. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-safe-haven-britains-role-in-protecting-people-on-the-move-605192.
Eκπαίδευση
 • Η ετήσια καμπάνια ‘Send My Friend to School’ υποστηρίζει εκατομμύρια παιδιών σε όλο τον κόσμο που δεν φοιτούν σε κάποιο σχολείο. www.sendmyfriend.org.
 • Η Έκθεση της UNESCO για τη Ρύθμιση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (Global Education Monitoring - GEM), δημοσιεύει συστηματικά στατιστικά δεδομένα και εκθέσεις για την πρόοδο σχετικά με τον Τέταρτο Στόχο για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Εκπαίδευση (Sustainable Development Goal 4). http://en.unesco.org/gem-report/.
 • Η διεθνής καμπάνια ‘A World At School’ εργάζεται για την ένταξη όλων των παιδιών στο σχολείο. http://www.aworldatschool.org/.
 • Ο οργανισμός Malala Fund ιδρύθηκε από την κάτοχο Nobel, Malala Yousafzai και εργάζεται για τη διασφάλιση της ποιότητας στη 12χρονη εκπαίδευση όλων των κοριτσιών. https://www.malala.org.
 • Ο οργανισμός Global Campaign for Education συγκεντρώνει τις εκπαιδευτικές καμπάνιες από όλο τον κόσμο για να διασφαλίσει το δικαίωμα σε όλους για μια ελεύθερη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. http://www.campaignforeducation.org/en/.
Τρόφιμα
Υγεία
Ανθρωπιστική Βοήθεια
 • Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τη δουλειά του οργανισμού Oxfam σε σχέση με τις ανθρωπιστικές ανάγκες και για το πού επικεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια του οργανισμού Oxfam GB την τρέχουσα περίοδο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για την Πολιτική και τις Πρακτικές του Οxfam GB. http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/humanitarian.
 • Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κοινοποιεί συστηματικά εκθέσεις και στατιστικές για τις ανθρωπιστικές ανάγκες σε όλο τον κόσμο. http://www.unhcr.org/.
Βελτίωση Παγκόσμιων Ζητημάτων, Κάνοντας τη Διαφορά και Συμβάλλοντας στη Λύση
 • The Schools for Future Youth «Βελτιώνοντας τα Παγκόσμια Ζητήματα» καταπιάνεται με την προκλητική δύναμη και πώς να κάνουμε τη βιώσιμη διαφορά.
 • Τα «Παραδείγματα για το Πώς να Βελτιώσουμε τα Παγκόσμια Ζητήματα» του έργου Schools for Future Youth, παρουσιάζουν πρακτικά παραδείγματα φιλανθρωπικών οργανώσεων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων που ανάλαβαν τοπικές και εθνικές δράσεις για να αντιμετωπίσουν ένα παγκόσμιο ζήτημα.
 • Ο οδηγός «Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά» εξηγεί πως να αναλάβει κανείς δράση σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και προσδιορίζει τους «στόχους» και τις «επιρροές».
 • Η παρουσίαση «Συμβάλλοντας στη λύση» του έργου Schools for Future Youth, δείχνει την πορεία, με αφετηρία τους εαυτούς μας, ως άτομα, για να επιτύχουμε τη λύση που θέλουμε σε σχέση με ένα θέμα για το οποίο αναλαμβάνουμε δράση και εξηγεί τι χρειάζεται να γίνει στο μεταξύ για να κάνουμε τη δράση και τη λύση μας πραγματικότητα.
Μεθοδολογίες της Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Πολιτότητα
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
 • Γίνετε Διεθνείς! Μια προσέγγιση στην ενεργή παγκόσμια πολιτότητα βασισμένη στις δεξιότητες. https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/schools_get_global.pdf.
 • 100 Τρόποι για την Ενεργοποίηση των Ομάδων: Παιγνίδια για χρήση σε βιωματικά εργαστήρια, σε συναντήσεις και στην κοινότητα. http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/052/ene0502_Energiser_guide_eng_original.pdf?1413808298.
 • RISC - 'How Do We Know It's Working?' Μια εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων για τη μέτρηση αλλαγών στη νοοτροπία. http://toolkit.risc.org.uk/.
 • Οδηγοί Επιτυχίας ('How to?' guides) του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πώς μπορούν να εμπλακούν οι πολίτες στη δημοκρατική διαδικασία. https://www.parliament.uk/get-involved/.
 • Ο οργανισμός Into Film παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και πόρους σε εκπαιδευτικούς για χρήση τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. Οι ταινίες στοχεύουν στο ακροατήριο των 5-19 χρόνων και απευθύνεται σε όλα τα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου. https://www.intofilm.org/.
 • Το έργο Future Youth Schools Forums συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων, βοηθώντας τους να συμμετέχουν και/ ή να οργανώνουν ένα Φόρουμ Νέων για ένα παγκόσμιο ζήτημα. http://www.fys-forums.eu/en/.
Άλλες Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
 • Η TED είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση ιδεών, συνήθως με τη μορφή σύντομων, δυνατών ομιλιών. Η TED είναι μια κοινότητα που πιστεύει παθιασμένα στη δύναμη των ιδεών στην αλλαγή της νοοτροπίας, της ζωής και, σε τελική ανάλυση, του κόσμου. https://www.ted.com/.
 • Η σελίδα της Παγκόσμιας Ανάπτυξης από την εφημερίδα Guardian. Ενημερωμένες ειδήσεις και τελευταία νέα και σχόλια από τις εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. http://www.theguardian.com/global-development.
 • Τα Νέα του BBC. Επιλέξτε από την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Ενημερωμένες ειδήσεις και τελευταία νέα, βίντεο και εκπομπές με συνεχή ροή από όλο τον κόσμο.http://www.bbc.co.uk/news/world.