Banner-Logo

Czym są Szkoły dla Przyszłych Pokoleń?

Celem Szkół dla Przyszłych Pokoleń jest budowanie umiejętności i zdolności nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, w ramach realizowania metod edukacji globalnej zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i aktywności pozaszkolnych.

Czytaj więcej

Cele i Zadania

Szkoły dla Przyszłych Pokoleń to projekt, którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi, w działania na rzecz globalnego obywatelstwa, poprzez działania edukacyjne realizowane podczas zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych.

Czytaj więcej

Informacje o organizacjach realizujących projekt

Szkoły dla przyszłych pokoleń – partnerzy projektu : Oxfam GB, Oxfam Italia Onlus, Polska Akcja Humanitarna, CARDET, Institute of Education University of London (IOE).

Czytaj więcej

Raporty i zalecenia dla decydentów i decydentek politycznych

Tutaj znajdziesz zbiór raportów i zaleceń dla decydentów/ek politycznych, które pomogą Ci w omówieniu korzyści płynących z edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w Europie.

Czytaj więcej