Banner-Logo

Czym są Szkoły dla Przyszłych Pokoleń?

Celem Szkół dla Przyszłych Pokoleń jest budowanie umiejętności i zdolności nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, w ramach realizowania metod edukacji globalnej zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i aktywności pozaszkolnych.

Czytaj więcej