Banner-Logo

Cele i Zadania

Szkoły dla Przyszłych Pokoleń to projekt, którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi, w działania na rzecz globalnego obywatelstwa, poprzez działania edukacyjne realizowane podczas zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych.

Czytaj więcej