Banner-Logo

Raporty i zalecenia dla decydentów i decydentek politycznych

Tutaj znajdziesz zbiór raportów i zaleceń dla decydentów/ek politycznych, które pomogą Ci w omówieniu korzyści płynących z edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w Europie.

Czytaj więcej