Banner-Logo

Cele i Zadania

Celem projektu Szkoły dla Przyszłych Pokoleń, jest zwiększenie zaangażowania i aktywności społecznej młodych osób , na rzecz globalnego obywatelstwa, poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania w edukacji formalnej i poza formalnej. Szkoły dla Przyszłych Pokoleń angażują nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów i uczennice, a także oddziaływują na politycznych działaczy i szkolne systemy edukacyjne poprzez:

  1. Tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych, skierowanych do nauczycieli i nauczycielek, które rozszerzą ich program nauczania o globalny kontekst, i pomogą zmotywować młodzież do aktywności na rzecz globalnych kwestii. li>
  2. Tworzenie innowacyjnych materiałów dla młodzieży z całego świata, dzięki którym zwiększy się ich partycypacja i zaangażowanie, również w działania pozaszkolne.
  3. Wpływanie na szkolne systemy europejskie, w celu zwiększenia możliwości zaangażowania środowiska szkolnego, na rzecz globalnych kwestii.