Banner-Logo

Informacje o organizacjach realizujących projekt

Oxfam GB to organizacja pozarządowa działająca w sektorze pomocy humanitarnej oraz rozwojowej, współpracująca z ponad 1 000 partnerów na całym świecie, której głównym celem jest zapobieganie ubóstwu i cierpieniu. Oxfam GB jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, będącą jednocześnie częścią Oxfam International, platformy 18 organizacji, działających w ponad 90 krajach, które łączy ten sam cel: ochrona prawa człowieka. Oxfam GB, w samej Wielkiej Brytanii zatrudnia około 1 700 pracowników i około 5 000 poza granicami kraju. Działania organizacji są wspierane przez około 22 000 wolontariuszy i wolontariuszek.

Wizja Oxfamu to świat bez ubóstwa, świat, w którym ludzie mogą podejmować niezależne decyzje, które decydują o ich życiu, korzystają ze swoich praw i są odpowiedzialnymi obywatelami świata, w którym wszyscy są równo traktowani. Zespół Edukacji w Oxfam GB’s propaguje tę wizję świata w szkołach, oferując szeroki program działań edukacyjnych skierowanych do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. Wszystkie dostępne materiały edukacyjne, wspierają kształcenie obywatelskie młodych ludzi, pomagając zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość oraz motywują do aktywizmu na rzecz pozytywnych zmian.

Oxfam Italia jest włoską organizacją pozarządową, wchodzącą w skład Oxfam International, platformy 18 organizacji działających łącznie w ponad 90 krajach, których misją jest działanie na rzecz równego i sprawiedliwego świata. Obecnie Oxfam Italia zatrudnia 48 stałych pracowników , współpracuje z 185 pracownikami ”projektowymi” , ma 41 stażystów i 2 413 wolontariuszy i wolontariuszek.

Główne obszary działań Oxfam Italia to: 1) Współpraca rozwojowa i pomoc humanitarna. Oxfam Italia promuje i rozwija międzynarodową współpracę w kilku obszarach działalności: od rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich po edukację czy opiekę zdrowotną. Podejmuje działania w celu ochrony zdrowia, wzmacnia funkcjonowanie usług publicznych o charakterze społecznym, wspiera rozwój gospodarczy. Zajmuje się także ochroną środowiska i zapobieganiem katastrof naturalnych. Oxfam Italia realizuje projekty w południowo- wschodniej Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. 2) Kampanie edukacyjne na rzecz aktywności obywatelskiej. W 2011 roku, Oxfam Italia wystartowała z globalną kampanią GROW - life, food, planet, której celem jest zwiększenie wiedzy na temat powiązań rolnictwa, zmian klimatu oraz problemu w dostępie do żywności. 3) Programy wewnętrzne. Oxfam Italia prowadzi także lokalne projekty działające na rzecz poprawy sytuacji migrantów, przeciwdziałające ich wykluczeniu, znoszące bariery w dostępie do usług publicznych.

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową, która od ponad 20 lat realizuje swoją misję, czynienia świata lepszym, poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Działa w następujących obszarach:

  1. Pomoc humanitarna i rozwojowa.
    Pierwszym działaniem było zorganizowanie konwoju z pomocą humanitarną dla mieszkańców oblężonego Sarajewa w 1992r. Od tego czasu swoimi projektami zostały objęte 44 kraje na świecie, dostarczono pomoc setkom tysięcy ofiar konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Obecnie PAH pracuje w takich krajach jak: Sudan Południowy, Somalia, Syria, Ukraina, Nepal i Polska, pomagając osobom które tego potrzebują, bez względu na ich narodowość, rasę czy przekonania religijne.
  2. Edukacja globalna i kampanie społeczne.
    Głównym celem tych działań jest zaangażowanie polskiego społeczeństwa w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym i poszkodowanym. Poprzez akcje, publikacje, kampanie, PAH dociera do szkół, dziennikarzy, polityków, milionów Polaków i Polek, tłumacząc współzależności globalne oraz kwestie związane z pomocą humanitarną.

CARDET jest niezależną, organizacją pozarządową, będącą jedną z wiodących centrów badań akademickich we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Swoją główną siedzibę posiada na Cyprze, jednocześnie współpracując z partnerami z całego świata. Zespół CARDET oferuje najwyższej jakości możliwości badawcze i rozwojowe.

CARDET to międzynarodowy Zespół Ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w edukacji młodzieży, edukacji obywatelskiej, projektowaniu, edukacji globalnej, ewaluacji oraz e-learningu. Członkowie Cardet uczestniczyli do tej pory w ponad 100 projektach, w ponad 30 krajach, a niektóre z nich wspierane były przez Komisję Europejską, programy rozwojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, Microsoft, The Commonwealth of Learning, Międzynarodowe Agencje w szczególności ze szczebla Ministerstw Edukacji. Jedną z mocnych stron Cardet, jest możliwość zaplanowania, wdrożenia, realizacji i ewaluacji projektu, w różnych kontekstach tematycznych.

Centrum Rozwoju i Badań nad Edukacją przy UCL Instytut Edukacji (IOE) ma doświadczenie z zakresu metodologii stawiających w centrum angażowanie młodych, przede wszystkim w kwestie globalne. Organizacja współpracowała z wieloma NGOsami i doradzała w zakresie projektów w Wielkiej Brytanii, takich jak People and Planet i Relief International's Act Global. Obydwa projekty zakładały angażowanie młodych ludzi poprzez organizowanie wydarzeń koordynowanych przez młodzież. Uczestnicy mieli za zadanie zidentyfikowanie kwestii, które chcieli zgłębić i lepiej zrozumieć. Facylitacją tego procesu zajmował się Instytut Edukacji.

Wewnątrz UCL Instytut Edukacji, poszczególne zespoły i pracownicy są zaangażowani w projekty realizowane w ramach Development Education Research Centre (http://www.ucl.ac.uk/ioe-derc), które jest rozpoznawalne jako wiodące centrum badań, zaangażowane w wydawanie raportów, tworzenie akademickiego wydawnictwa: International Journal of Development Education and Global Learning, oraz organizowanie różnych konferencji i wydarzeń.