Banner-Logo

Czym są Szkoły dla Przyszłych Pokoleń?

Celem projektu „Szkoły dla Przyszłych Pokoleń” jest budowa umiejętności i pogłębianie zdolności nauczycieli i nauczycielek, oraz uczniów i uczennic, w wykorzystywaniu aktywnych metod nauczania globalnego obywatelstwa i zwiększenia wiedzy dotyczącej współzależności globalnych, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi. Szkoły dla Przyszłych Pokoleń propagują powstawanie Klubu Młodego Ambasadora, zachęcają do dobrowolnego uczestnictwa młodych ludzi w procesy nauczania, oraz kształtowania umiejętności krytycznego myślenia i działalności akcyjnej na rzecz globalnych wyzwań. Projekt, został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Szkoły dla Przyszłych Pokoleń powstały aby wspierać:

Nauczycieli:

 • W tworzeniu bardziej zaangażowanych globalnie programów nauczania.
 • W rozwoju bardziej partycypacyjnych metod pracy z uczniami i uczennicami.
 • W wprowadzeniu zaangażowania obywatelskiego wśród uczniów i uczennic.
 • W tworzeniu i prowadzeniu Klubu Młodego Ambasadora/ki, które będzie miejscem spotkań osób z pasją, chcących podejmować inicjatywy na rzecz globalnych wyzwań.

Młodych ludzi:

 • W zdobywaniu wiedzy na temat globalnych wyzwań.
 • W rozwijaniu zdolności aktywistycznych i umiejętności krytycznego myślenia.
 • Poprzez motywowanie do podejmowania aktywności obywatelskiej w kontekście globalnych wyzwań.
 • W planowaniu i tworzeniu własnych akcji prospołecznych.
 • W uczestniczeniu i organizowaniu akcji w Klubie Młodego Ambasadora.
 • We współpracy i wymianie doświadczeń między rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Szkolnych liderów:

 • W motywowaniu i rozwoju grup uczniowskich.
 • Krzewieniu zaangażowania kolegów i koleżanek ze szkolnego środowiska.
 • W rozwoju szkolnych ideałów.

Decydentów/ki politycznych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego:

 • W zrozumieniu korzyści i rezultatów płynących z prowadzenia edukacji obywatelskiej i zaangażowania młodzieży w procesy nauczania.
 • W konsultowaniu narodowych i europejskich rekomendacji dotyczących wprowadzenia perspektywy edukacji obywatelskiej w krajowe systemy nauczania.

Materiały dostępne na stronie "Szkoły dla Przyszłych Pokoleń", powstały w ścisłej współpracy ze szkołami projektowymi z Wielkiej Brytanii, Włoch, Cypru oraz Polski. Wszystkie udostępnione materiały edukacyjne można bezpłatnie pobrać na komputer. Aby uzyskać dostęp do "Youth Wall", aplikacji służącej wymianie doświadczeń i kontaktów, przejdź do formularza rejestracyjnego.