Banner-Logo

Raporty i zalecenia dla decydentów i decydentek politycznych

Tutaj znajdziesz zbiór raportów i zaleceń dla decydentów/ek politycznych, które pomogą Ci w omówieniu korzyści płynących z edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w Europie, oraz podadzą przykłady wpływu projektu Szkoły dla Przyszłych Pokoleń w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Cypru i Polsce. Raporty i rekomendacje skierowane są do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, nauczycieli i nauczycielek oraz decydentów i decydentek politycznych.

Raport Międzynarodowy SFYouth Evaluation Report

Youth Outcomes MatrixExternal Evaluation Report

Policy Recommendations