Banner-Logo

Krytyczne myślenie: Zmiany Klimatu

To ćwiczenie powstało, aby pomóc młodym ludziom myśleć w sposób krytyczny na tematy związane ze zmianami klimatycznymi.

Wprowadzenie

Do wykonania ćwiczenia niezbędne jest obejrzenie krótkiego filmu ‘Simon Pegg: Co węgiel ma wspólnego z głodem?’ Uczestnicy/uczestniczki ćwiczenia dowiadują się, jakie oddziaływanie na środowisko ma używanie paliwa kopalnego, takiego jak węgiel. Porównują i kontrastują skuteczność informacji zaprezentowanych w filmie oraz na ilustracji, a następnie przeprowadzają wywiad z rodziną i przyjaciółmi, aby dowiedzieć się co oni wiedzą o zmianach klimatycznych.

Cele:
 • Zrozumienie zależności pomiędzy używaniem węgla kopalnianego, a zmianami klimatycznymi.
 • Refleksja nad zmianami klimatycznymi (przyczyna – skutek).
 • Przeprowadzenie wywiadu w najbliższym otoczeniu, w celu dowiedzenia się jaki jest poziom wiedzy dot. zmian klimatycznych.
Potrzebne materiały:
Słowa kluczowe

Zmiany klimatyczne, gazy cieplarniane.

Instrukcje dla osoby prowadzącej:

W przeciągu ostatnich 100 lat klimat uległ ociepleniu. Większość naukowców uważa, że jednym z głównym powodów tego zjawiska jest zwiększająca się ilość gazów cieplarnianych w atmosferze, których występowanie i tak jest czymś naturalnym, jednak to działalność człowieka przyczyniła się do wzrostu ich ilości. Stało się to głównie za sprawą spalania ogromnych ilości paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz i ropa, które uwalniają znaczne ilości dwutlenku węgla.

Ćwiczenie nr 1

 1. Zobacz dwukrotnie film, załączony do scenariusza ćwiczeń. Za pierwszym razem skup się na jego przekazie, za drugim wynotuj zawarte w nim najważniejsze informacje.
 2. Przeanalizuj poniższą ilustrację i porównaj ją z notatkami sporządzonymi w trakcie oglądania filmu. Następnie przeanalizuj i porównaj te dwa (ilustrację oraz film) przeciwne sposoby dostarczania informacji pod kątem efektywności przekazywania wiadomości, dotyczących wpływu węgla na zmiany klimatyczne.
 3. Teraz zastanów się nad poniższymi pytaniami:
  • Kto jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne?
  • Na kogo mają wpływ te zmiany?
  • Jaki będzie ich efekt/skutek?
  • Co możemy zrobić w tej sprawie?
 4. Przeprowadź wywiad w najbliższym gronie. Zadaj poniższe pytania:
  • Jakie są przyczyny zmian klimatycznych?
  • Jak zmiany klimatu wpływają na świat?
  • Co możesz zrobić, aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych?
  • Czy wiesz na czym polegają ekologiczne rozwiązania? Jeśli tak, to czy możesz podać przykłady takich rozwiązań?

Jak te informacje odnoszą się do tego co wiedziałeś już wcześniej? Zgadzasz się, czy nie zgadzasz się z tym czego się dowiedziałeś? Dlaczego? Możesz zapytać się swojego rozmówcy, czy zgadza się na nagranie rozmowy, wtedy używając mediów społecznościowych (Aplikacja SFYOUTH- Youth Wall) będziesz mógł/mogła zainicjować rozmowę na szerszą skalę.