Banner-Logo

Edukacja

Dowiedz się więcej na temat powszechnej edukacji dzięki szerokiej gamie ćwiczeń z zakresu krytycznego myślenia, quizów, warsztatów i prezentacji.
„ Dwie dziewczyny urodzone tego samego dnia” (2 min 25 sek) film:http://bit.ly/1NJWVj5

Edukacja

W 2015 roku na świecie żyło 781 milionów dorosłych ludzi nie będących w stanie czytać i pisać oraz 263 miliony dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkół podstawowych i średnich.

Światowe cele to wciąż zapewnienie edukacji dla wszystkich. Powodem dla którego tak wiele dzieci i dorosłych jest wciąż niewyedukowana w XXI wieku stanowią liczne bariery uniemożliwiające podjęcie nauki. Opracowanie tego tematu bada wiele barier i skłania do odpowiedzi co należy zrobić, aby zapewnić powszechny dostęp do edukacji.

Edukacja jest istotna z wielu powodów. Jest ona zawarta jako jedno z praw w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Korzyści płynące z edukacji są odczuwalne zarówno przez jednostki, które zdobywają wiedzę, jak i przez społeczeństwo, do którego należą. Rozpocznij od obejrzenia filmu „ Dwie dziewczyny urodzone tego samego dnia” i omów korzyści płynące z edukacji.

Quiz: Edukacja

Poniższy quiz pomoże Ci pogłębić wiedzę o edukacji na świecie.