Banner-Logo

Krytyczne myślenie. Żywność

To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc młodym ludziom myśleć w sposób krytyczny o temacie związanym z żywnością.

Konspekt

Kiedy jemy, nie zastanawiamy się skąd bierze się jedzenie na naszym talerzu. Żywność przebywa długą drogę, a spowodowane jest to systemem wzrostu produkcji oraz handlu. Niestety, system ten ma wiele wad, a z racji tego, że problem dotyka wszystkich ludzi – wszyscy mamy wpływ na zmianę jego funkcjonowania.

Materiały
 • Identyfikacja wyzwań związanych z żywnością, z jakimi muszą zmierzyć się Indie
 • Sformułowanie pięciu priorytetowych celów, które pozwolą na wprowadzenie sprawiedliwego systemu żywnościowego w Indiach.
 • Zaprezentowanie pięciu wniosków w interesującej i zrozumiałej dla innych formie wizualnej.
Materiały
Słowa kluczowe

system żywnościowy, ogólnoświatowa ekonomia żywności, nierówności, drobni farmerzy, kredyt, rynki zbytu.

System żywieniowy to “wszelkie procesy i infrastruktura, która przyczynia się do wykarmienia populacji: wzrost, żniwa, przetwórstwo, pakowanie, transport, handel, konsumpcja oraz rozporządzanie żywnością i przedmiotami z nią związanymi. To pojęcie można rozumieć, również, jako zbiór praw, reguł i regulacji zrządzania systemem żywieniowym1.

Instukcja dla osoby prowadzącej

Indie są domem dla 1.25 bilionów ludzi, spośród 7.4 bilionów całej ziemskiej populacji (2016). Wydolność systemu żywnościowego Indii jest niezmiernie ważne dla co siódmego człowieka na Ziemi. Wyzwania z jakimi musi zmierzyć się ten kraj występują, również, w innych krajach.

Dostępne są dwie wersje filmu “Wadliwy System Żywieniowy w Indiach”, wyprodukowane przez Oxfam w 2011 roku. Krótka wersja trwa 2 minut i 38 sekund, oraz długa 13 minut i 47 sekund.” Jeśli to możliwe, młodzież powinna zobaczyć pełną wersję filmu. Jednak, jeśli nie ma wystarczającej ilości czasu, można obejrzeć krótszą wersję filmu.

 1. Obejrzyj film zidentyfikuj wyzwania z jakimi musi się zmierzyć system żywieniowy w Indiach. Następnie napisz i wymień w punktach listę wyzwań.

  Po obejrzeniu krótkiej wersji filmu, młodzi ludzie mogą zapisać wyzwania z dowolnego kontekstu, jednak lista powinna zawierać punkty kluczowe, takie jak:

  • Ceny żywności wzrosły (np. ceny żywności nagle się podwoiły)
  • Najmniej zamożni ludzie, cierpią najbardziej na podwyżkach cen żywności.
  • Kobiety nie mają równych praw do posiadania ziemi i uprawiania jej.
  • Światowe grunty rolne są nierówno podzielone pomiędzy bardziej i mniej zamożnych ludzi oraz pomiędzy mężczyzn i kobiety.
  • Ludzie doświadczają przemocy i więzienia z powodu posiadania ziemi.
  • Mniej zamożni ludzie protestują, aby chronić dostęp do ziem.
  • Zmiana klimatu oznacza, że farmerzy/ki powinny zdobyć nową wiedzę (np. jak sadzić, kiedy to robić, jakie warzywa – kiedy i gdzie).
  • Dostęp do wsparcia finansowego (pożyczki), oraz dostęp do rynków jest kluczem dla rolników do zwiększenia upraw.
  • Musimy uprawiać więcej żywności, pozwalając jednocześnie, aby planeta powróciła do swojego naturalnego stanu, zniszczonego przez zmiany klimatyczne.

  Długa wersja filmu zawiera dodatkowe zagadnienia.

 2. Następnym etapem tego zadania jest krytyczne podejście do listy z wnioskami o pięciu priorytetowych punktach, które pozwolą na wprowadzenie sprawiedliwego systemu żywnościowego w Indiach.

  Rozwiązania nie muszą być tylko technologiczne (np. dostarczenie rolnikom nowych odmian upraw, lub przedstawienie nowej technologii. Rozwiązania mogą być, również, polityczne (np. zmiany w prawie, zasadach i regulacji) oraz społeczne (praca związana ze zmianą punktu widzenia). Najlepsze rozwiązania łączą wiele różnych podjeść i dziedzin.

  Aby wybrać priorytety działania należy wykonać Koło Zagadnień i wypełnić załączony arkusz z ćwiczeniem kołowym. Młodzi ludzie poprzez dyskusję umieszczają swoje rozwiązania pod odpowiednimi nagłówkami. Niektóre z nich mogą nakładać się pomiędzy kilka kategorii, mogą one stanowić główne priorytety.

  Koło Zagadnień z publikacji „Działaj Ogólnoświatowo” (str. 89)

 3. Na koniec wykonaj ilustrację, lub jakąś inną formę wizualnej prezentacji, która przekaże innym w jasny i klarowny sposób priorytety działań. Prosta wersja takiej ilustracji jest zawarta poniżej. Jeśli młodzi ludzie chcą zgłębić ten temat bardziej szczegółowo, dodatkowe materiały dostępne są pod adresem : http://www.oxfam.org.uk/education/resources/the-art-of-inequality.

Koło zagadnień – zaczerpnięte z Działaj ogólnoświatowo, Str.89

Ilustracja

Źródła:
1http://www.fao.org/3/a-au725e.pdf