Banner-Logo

Zdrowie

Poniżej znajduje się krótkie omówienie tematyki związanej ze zdrowiem i nierównościami. Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z ćwiczeń z krytycznego myślenia, konspektu warsztatów oraz prezentacji, a także zapoznaj się z Przewodnikiem Działania, aby sprawdzić co jeszcze możesz zrobić.
Saratanu Ademu, kobieta w 7 miesiącu ciąży i pracownik Służby Zdrowia i Pomocy w dzielnicy Bongo, w południowo-wschodnim regionie Ghany

Zdrowie

Nierówność oznacza, że pewne jednostki, grupy czy społeczności nie są podobne – nie mają takich samych standardów życia, są traktowane w inny sposób, nie mają takich samych możliwości i szans. Żadne społeczeństwo nie może być dokładnie takie samo pod każdym względem. Jednak duże i wciąż zwiększające się różnice w dochodach i majątku różnych grup społecznych stanowią zwiększający się problem. Duże nierówności społeczne są niesprawiedliwe i niekorzystnie wpływają na rozwój WSZYSTKICH społeczeństw, również krajów klasyfikowanych jako kraje „globalnej Północy”.

Nierówności ekonomiczne są jednymi z najbardziej jaskrawych przykładów nierówności i mają daleko sięgające konsekwencje. Jednak, nierówności związane z innymi względami, również, odciskają swoje piętno na ludzkich możliwościach i szansach. To może oznaczać, że ludzie nie mają takiego samego dostępu do edukacji, podstawowych usług, takich jak dostęp do czystej wody, lub innych podstawowych praw tylko dlatego, że żyją w innym regionie , urodzili się w innej rodzinie lub nie mają takiej samej płci. Właśnie ten rodzaj nierówności będziemy omawiać. Nierówności mają ogromny wpływ na zmniejszanie ubóstwa i są związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 i ich poprzednikami, Milenijnymi Celami Rozwoju.

Prawa Narodzin w Ghanie

W 2008 roku rząd Ghany wdrożył darmową opiekę medyczną dla ciężarnych kobiet. To pomogło Ghanie znacznie obniżyć odsetek umieralności okołoporodowej (sytuacja gdy matka umierała podczas porodu). Jednak, mimo postępów, wciąż występują duże nierówności jakich doświadczają matki w różnych częściach Ghany

Prezentacja PowerPoint zwraca uwagę na doświadczenia Seliny Fletcher z publicznym systemem opieki zdrowotnej, matki rodzącej w stolicy Akra, oraz Adumporki Abotiyure – kobiety, która niedawno została matką z odległego północno-wschodniego regionu w 2011 roku.

Selina rodzi w dobrze wyposażonym i posiadającym wykwalifikowaną kadrę szpitalu. Adumporka musiała przemierzać dystans ok 4km do lokalnego centrum opieki medycznej, gdzie nie było nawet łóżka gotowego na jej przybycie, a szpital musiała opuścić dwie godziny po urodzeniu dziecka. Obie kobiety są mieszkankami jednego kraju i powinny mieć zagwarantowany podobny standard, zapewniony przez służby publiczne.

Quiz: Zdrowie

Poniższy quiz pomoże Ci pogłębić wiedzę o zdrowiu w ujęciu globalnym i w Europie.