Banner-Logo

Krytyczne myślenie. Zdrowie

To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc młodym ludziom myśleć w sposób krytyczny o tematyce związanej ze zdrowiem i nierównościami.

Streszczenie

Ubóstwo i słaba kondycja zdrowotna są ze sobą powiązane. Niestety ludzie żyjący w krajach rozwijających się, nie mają takich samych perspektyw ochrony zdrowia, jak ludzie zamieszkujący kraje wysoko rozwinięte.

Cele uczenia się
 • Identyfikacja wyzwań związanych ze zdrowiem jakie stoją przed promotorami.
 • Rozważenie przyczyn tych wyzwań
 • Porównanie systemu opieki zdrowotnej w Kambodży, z opieką zdrowotną ktaju europejskiego (np. Polski)
Mareriały
Słowa kluczowe

Zdrowie, higiena, system opieki zdrowotnej, choroby zakaźne, odżywianie, lekarstwa, szczepienia.

Instrukcje dla osoby prowadzącej:

Zobacz film i zastanów się jaką rolę odgrywają promotorzy/ki zdrowia. Odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jaka jest rola promotora/ki zdrowia?
 2. Czy w Twoim kraju, są osoby które pełnią podobną funkcję?
 3. Porównaj system opieki zdrowotnej wiejskich terenów Kambodży, z warunkami opieki zdrowotnej w Twoim kraju na podobnych obszarach.
 4. Zidentyfikuj główne potrzeby związane z opieką zdrowotną w Twoim kraju. Zastanów się jakie choroby powodują najwięcej zgonów. Jakie są podobieństwa i różnice dla krajów, takich jak Kambodża (kraje klasyfikowane jako kraje „globalnego Południa”.

Najczęściej spotykanymi chorobami zakaźnymi w krajach “globalnego Południa”, które reprezentują więcej niż 90% odsetek śmiertelności są:

 • Zakażenia dróg oddechowych
 • Choroby biegunkowe
 • Gruźlica
 • Malaria
 • AIDS.

Najczęściej występującymi czynnikami, które mają wpływ na rozpowszechnianie się chorób w krajach “globalnego Południa” są:

 • Zaopatrzenie wody
 • Złe odżywianie
 • Urządzenia sanitarne
 • Brak lekarstw
 • Brak lokalnych przychodni
 • Brak szczepień