Banner-Logo

Nierówności

Dowiedz się więcej na temat globalnych nierówności dzięki przygotowanym ćwiczeniom kształtującym krytyczne myślenie, przewodnika do działania, scenariusza warsztatu oraz quizu sprawdzającego wiedzę!
Film Oxfam: Bogaci i Cała Reszta: https://vimeo.com/197861647

Nierówności

Jak sprawiedliwy jest świat? Jak sprawiedliwe jest społeczeństwo, w którym żyjesz?

Jednym ze sposobów myślenia o tym w jak sprawiedliwym społeczeństwie żyjesz, jest patrzenie na nie przez pryzmat „nierówności”. Przykładowo, w zupełnie równym społeczeństwie każdy ma taką samą lub podobną sumę pieniędzy. W nierównych społeczeństwach, niektórzy ludzie posiadają znacznie więcej pieniędzy niż pozostali.

Oczywiście żadne społeczeństwo nie jest całkowicie równe. Ale co w przypadku kiedy nierówności coraz bardziej się pogłębiają? Czy będzie to miało jakieś znaczeni dla przyszłych pokoleń?

Obejrzyj film Bogaci i Cała Reszta (2’ 58”).

  1. Jak film pokazuje zmianę, która następuje w związku z nierównościami?
  2. Czy ta zmiana jest dobra czy zła dla ludzi żyjących w ubóstwie?
  3. Dlaczego kwestia nierówności się zmienia? Co sprawia, że się zmienia?
  4. Czy nierówności są nieuniknione?
  5. Jak można zredukować nierówności?

Quiz: Nierówności

Poniższy quiz sprawdzi twoją wiedzę dotyczącą globalnych nierówności. Wskazówka: w niektórych pytaniach, więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.