Banner-Logo

Krytyczne myślenie. Pomoc Humanitarna

To Ćwiczenie powstało aby pomóc młodym ludziom myśleć krytycznie o pomocy humanitarnej.

Streszczenie

To ćiwczenie wprowadza uczestników/uczestniczki w temat kryzysów humanitarnych i konfrontuje wcześniejsze opinie dotyczące katastrof i pomocy humanitarnej, które mogły opierać się na stereotypach. Ćwiczenie to można powtórzyć, dla utrwalenia wiedzy.

Cele uczenia się:
  • Zachęcenie do krytycznego myślenia na temat kryzysów naturalnych i ich konsekwencji.
  • Stworzenie możliwości wzięcia udziału w dyskusji oraz wysłuchania opinii, i dojścia do porozumienia z innymi uczestnikami ćwiczenia.
Materiały:
  • Karta pracy: Opinie na temat kryzysów humanitarnych ( jeden egzemplarz dla pary).
Kto jest dotknięty kryzysami humanitarnymi?

Czy potrafisz sobie wyobrazić, że tracisz wszystko w jednym momencie? Dosłownie wszystko. Tracisz wszystkie rzeczy potrzebne do codziennego życia – dom, jedzenie, wodę. Ludzie którzy są Ci bliscy, w tym Twoja rodzina nie potrafi Ci pomóc. Część z nich straciła życie. Inni są w podobnej sytuacji do Ciebie.

Lub czy potrafisz sobie wyobrazić, że Ty i Twoja rodzina, rodzice i przyjaciele aby przeżyć, musicie uciekać. Maszerować całymi dniami, bez jedzenia i wody, nie wiedząc gdzie zakończy się Wasza podróż.

Taka sytuacja, wydaje się być trudna – lub praktycznie nie możliwa do wyobrażenia, jednak co roku spotyka ona miliony ludzi. Wielu z nich jest ofiarami kryzysów humanitarnych, spowodowanymi katastrofami naturalnymi czy konfliktami zbrojnymi.

Instrukcja dla osoby prowadzącej.

Dobierz uczestników i uczestniczki w pary, i rozdaj każdej parze kartę pracy „Opinie na temat kryzysów humanitarnych”. Poproś aby każda z par, wybrała jedno zdanie z którym się zgadza i jedno z którym się nie zgadza. Daj im kilka minut na zastanowienie się i podjęcie decyzji w parach.

Następnie, poproś pary aby dobrali się w 4 osoby (odwracając się do swoich sąsiadów). Każda z par powinna przedstawić drugiej parze zdania które wybrali i uzasadnić swój wybór. W kolejnym kroku każda z 4- osobowych grup powinna wybrać wspólnie 1 zdanie z którym się zgadzają i 1 z którym się wspólnie nie zgadzają.

Poproś aby każda z grup wybrała 1 osobę, która przedstawi ich wybór.

  1. Co kształtuje naszą opinie o konsekwencjach katastrof i kryzysach humanitarnych?
  2. Od czego zależy nasz stosunek do wybranych kryzysów humanitarnych?
  3. Skąd czerpiemy najwięcej informacji odnośnie otaczającego nas świata? Od dorosłych, rodziców, TV, gazet czy w rozmowie z przyjaciółmi?
  4. W jaki sposób możemy znaleźć inne źródła informacji?

Karta pracy: w jaki sposób możemy znaleźć inne źródła informacji?

Klimat na Globalnym Południu jest niekorzystny. To się nigdy nie zmieni.

Na świecie toczy się zbyt wiele wojen. Pieniądze przeznaczone na zakup broni, mogłyby być przeznaczone na zakup żywności.

Większość zasobów naturalnych Globalnego Południa, zostało przejętych przez kraje Globalnej Północy.

Ludzie z Globalnego Południa, są tak chorzy, że nie potrafią sobie sami pomóc.

Ludzie z Globalnego Południa oczekują zbyt wielkiej pomocy. Powinni być bardziej samodzielni.

Państwa powinny być samowystarczalne i przestać polegać na innych.

Jako kraje bogatsze, musimy pomóc krajom mniej zamożnym, aby mogły osiągnąć wyższy poziom rozwoju.

Na świecie jest tyle żywności, że wystarczy dla wszystkich, niestety jest on axle dzielona pomiędzy krajami słabiej rozwiniętymi.

Największym problemem jest liczba ludności na świecie. Jest nas zbyt dużo aby można było wszystkich wyżywić.

Ofiary kryzysów humanitarnych potrzebują naszej pomocy, dlatego lepiej np. zrobić drobną rzecz- przekazując małą kwotę pieniędzy na pomoc humanitarna niż nie robić nic.

Nie powinniśmy pomagać obywatelom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnym. Niech sami rozwiązują swoje problemy.