Banner-Logo

Uchodźcy

Korzystając z serii ćwiczeń, quizów, warsztatów i prezentacji, dowiedz się więcej o ludziach zmuszonych do ucieczki przed konfliktem i przemocą.

Uchodźcy

Około 65,3 miliona osób (dane z 2015) zostało zmuszonych do opuszczenia domów z powodu konfliktu i przemocy. To więcej niż cała ludność Wielkiej Brytanii (64 mln), Włoch (60 mln), Polski (39 mln) czy Cypru (1 mln).

Ale jak to jest być uchodźcą lub uchodźczynią? Dlaczego ludzie stają się uchodźcami? Czy międzynarodowe prawo humanitarne zapewnia odpowiednią ochronę ludziom zmuszonych do opuszczenia domów? To tylko niektóre spośród pytań, jakie zaczniesz sobie zadawać, oglądając film o Leka’a, mieszkance obozu dla uchodźców w Zaatari.

Obóz dla uchodźców i uchodźczyń Zaatari w północnej Jordanii to jeden z wielu na świecie takich obozów pod nadzorem ONZ. Jest on domem dla 80 000 uchodźców i uchodźczyń z Syrii (dane szacunkowe z 2015). Więcej o Zaatari możesz dowiedzieć się tu i tu.

Obejrzyjcie film Leka’a’s Story (3’ 56”) i przedyskutujcie poniższe pytania:

  1. Co czuje Leka’a w związku z tym, że została uchodźczynią?
  2. Dlaczego opuściła Syrię?
  3. Co sprawia, że życie w Zaatari jest ciężkie, a co że jest tam lepiej niż w Syrii?
  4. Co można zrobić, aby poprawić sytuację uchodźców i uchodźczyń takich jak Leka’a?
  5. Czy coś Cię zaskakuje w przeżyciach lub poglądach Leka’a? Co takiego?

Quiz: Uchodźcy

Dzięki temu quizowi dowiesz się więcej o kwestiach uchodźców i uchodźczyń na świecie i w Europie. Wskazówka: w niektórych pytaniach, więcej niż 1 odpowiedź jest poprawna.