Banner-Logo

Cwiczenia w klasie

Promowanie uczestnictwa młodzieży w globalne obywatelstwo może nieść ze sobą cały szereg pozytywnych dla ucznia skutków. Może rozwijać kompetencje takie jak krytyczne myślenie, pracę zespołową, komunikowanie się, cechy takie jak pewność siebie, poczucie własnej wartości, a także system wartości. Istnieje wiele zadań, które mogą być użyte przez nauczycieli zarówno do rozwijania jak i mierzenia tych umiejętności.

Sekcja “ćwiczenia w klasie”, które możesz wykorzystać podczas lekcji. Te zadania zostały stworzone, by pomóc młodym ludziom w rozwijaniu dziewięciu kluczowych kompetencji podsumowanych w matrycy wyników młodzieży poniżej. Podczas proponowanych zadań zwraca się uwagę na rozwój umiejętności, nie zaś wyłącznie na przyswajanie wiedzy. Dlatego też mogą się przydać we wszystkich dziedzinach programu nauczania.

Macierz wyników młodzieży

Każda z kluczowych kompetencji w macierzy wyników młodzieży jest ponumerowana. Zadania do zrealizowania podczas zajęć są tak ponumerowane, aby nawiązać do odpowiednich kluczowych kompetencji.

1. Wiedza nt. globalnej niesprawiedliwości społecznej 2. Krytyczne myślenie 3. Kreatywność i innowacyjność 4. Uczestnictwo i praca zespołowa 5. Planowanie i zarządzanie 6. Komunikowanie się i głos 7. Globalne działania 8. Wartości na rzecz globalnego obywatelstwa 9. Pewność siebie i samoocena