Banner-Logo

1. Wiedza nt. globalnej niesprawiedliwości społecznej

Wyniki uczniów

Wiedza nt. globalnej niesprawiedliwości społecznej

Zadanie:

Pierwsze kroki z kwestiami globalnymi – Nasza klasa to 100 procent

Czas trwania 45 minut
Wymagania dotyczące sali Ławki należy przesunąć pod ściany, by zrobić miejsce na wykonanie zadania. Uczniowie będą przemieszczać się po sali. Potrzebne będzie jedne krzesło dla każdego ucznia. 
Cel edukacyjny
 • młodzi ludzie pogłębiają swoje zrozumienie dla kwestii społecznych, politycznych i obywatelskich, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym;
 • młodzi ludzie rozumieją znaczenie odgrywania aktywnej roli w procesach demokratycznych i rozumieją różne formy zaangażowania społecznego. 
Opis zadania krok po kroku
0.00 1. Napisz nazwy sześciu kontynentów na sześciu dużych kartkach papieru i rozłóż je na podłodze po całej sali. Kontynenty to:
Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Azja
Europa
Oceania
5.00 2. Populacja świata: uczniowie stanowią populację świata, przy czym każdy z nich to określony procent populacji (na przykład, jeżeli jest dziesięcioro uczniów, każdy z nich stanowi 10%). Po krótkiej dyskusji poproś uczniów, aby stanęli przy każdym z kontynentów, tak aby przedstawili liczbę populacji każdego z nich. Gdy to zrobią, zaprezentuj im prawidłowy rozkład populacji i poproś, aby, jeśli to możliwe, odpowiednio się przemieścili. Oto przybliżone dane na rok 2013. 

Afryka – 16%
Ameryka Północna – 8%
Ameryka Południowa – 6%
Azja – 57%
Europa – 11%
Oceania – 1%

15.00

Jakie wnioski można wyciągnąć? 

3.  Produkt Krajowy Brutto (PKB): Zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym jest produkt krajowy brutto (PKB). Jeśli nie wiedzą, wyjaśnij im (PKB odnosi się do łącznej wartości wyprodukowanych dóbr i usług w danym miejscu – zazwyczaj w danym państwie, ale my skupimy się na kontynentach). Poproś każdego ucznia, by wziął krzesło i powiedz, że reprezentuje ono PKB. Poproś o umieszczenie krzeseł przy każdym kontynencie w sposób, który pokazuje stosunek PKB danego kontynentu do reszty świata. Na przykład, jeśli uczniowie uważają, że PKB Azji stanowi połowę PKB świata, połowa krzeseł powinna się znaleźć przy kartce z napisem „Azja“. Gdy już dojdą do porozumienia, ustawiają się ponownie na kontynentach, jak podczas ćwiczenia o populacji. Ponownie, popraw błędy przemieszczając odpowiednio krzesła.  

Statystyki Międzynarodowego Funduszu Monetarnego z roku 2013Statystyki Międzynarodowego Funduszu Monetarnego z roku 2013
Afryka US$2.6 bilionów
Ameryka Północna US$ 20.3 bilionów
Ameryka Południowa US$4.2 bilionów
Azja US$ 18.5 bilionów
Europa US$ 24.4 bilionów
Oceania US$ 1.8 bilionów

25.00

Następnie poproś uczniów, żeby usiedli dla krzesłach przy ich kontynentach. Jak na to reagują? 
4. Głód światowy: zapytaj uczniów czy wiedzą, ilu ludzi na świecie cierpi głód. Jak myślą, czym jest głód? Ile posiłków i przekąsek spożywają każdego dnia? Po jakim czasie robią się głodni? Wyjaśnij im, że wg oficjalnej definicji, głód oznacza brak wystarczającej ilości żywności by zaspokoić minimalne zapotrzebowanie energetyczne – a według FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa) zgodnie z tą definicją obecnie około 795 milionów ludzi jest głodnych. 
Uczniowie mają zdecydować, ilu ludzi (w milionach) jest głodnych na każdym kontynencie. Odpowiedź zapisują na karteczce (mogą robić to indywidualnie lub w grupach na danym kontynencie). Mogą również zdecydować jaki procent populacji na każdym z kontynentów cierpi z powodu głodu. Następnie przyklejają karteczki z odpowiedziami przy różnych kontynentach. 

Najnowsze oszacowania FAO są następujące:

 • Afryka: 233 miliony (20% populacji)
 • Azja: 512 milionów (12.1% populacji )
 • Ameryka Północna, Europa, Australia, Nowa Zelandia łącznie – 15 milionów (1% populacji) należy zauważyć, że jest to zbiorcza liczba dla wszystkich tych regionów – liczba ta może być mniejsza lub większa w zależności od regionu składającego się na podaną całość.
 • Ameryka Południowa:  34 miliony (5.5% populacji)
 • Oceania (z wyłączeniem Australii i Nowej Zelandii): 1 milion (14.2% populacji)
 35.00 Popraw odpowiedzi uczniów i zadaj pytania dodatkowe:
 • Kim są ludzie, którzy cierpią najbardziej?
 • Co najbardziej Cię zaskoczyło?
 • Czego nie wiedziałeś wcześniej?
Materiały Sześć dużych kartek papieru, marker (dla nauczyciela/nauczycielki), flamastry dla uczniów, karteczki samoprzylepne, po jednym krześle dla każdego ucznia.
Komentarze Pełny opis i wprowadzenie po polsku można znaleźć tutaj: http://bit.ly/1iunV8l
PKB na całym świecie można sprawdzić tutaj: http://data.worldbank.org
Stan bezpieczeństwa żywnościowego na świecie: http://www.fao.org/hunger/en/
Populacja świata: http://www.worldometers.info/world-population/

 

 

Wyniki uczniów

Wiedza nt. globalnej niesprawiedliwości społecznej

Zadanie ewaluacyjne:

Barometr

Kryteria oceny
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Jestem zainteresowany kwestiami globalnymi.

Wiem coś na temat jednej lub dwóch kwestii związanych ze niesprawiedliwością społeczną.

Rozumiem, w jaki sposób dotyczą one również mnie.

Rozumiem niektóre przyczyny i skutki nierówności wewnątrz społeczeństwa i między społeczeństwami.

Zacząłem zgłębiać złożoność jednej lub dwóch kwestii związanych z niesprawiedliwością społeczną.

Rozumiem, w jaki sposób dotyczą one również mnie.

Potrafię wyjaśnić przyczyny i skutki nierówności wewnątrz społeczeństwa i między społeczeństwami.

Posiadam wiedzę na temat wielu kwestii związanych ze niesprawiedliwością społeczną i rozumiem ich złożoność, również zależności między nimi.

Rozumiem, w jaki sposób dotyczą one również mnie.

Czas trwania 45 minut
Opis zadania ewaluacyjnego (krok po kroku)
Brak określonych ram czasowych
 • Wybierz takie miejsce w klasie, gdzie uczniowie mogą ustawić się w kształcie litery U.
 • Na jednym końcu sali umieść znak „zdecydowanie się zgadzam” a na przeciwnym końcu „Zdecydowanie się nie zgadzam“. Możesz również napisać inne stwierdzenie, oraz jego przeciwieństwo i umieścić na dwóch końcach sali.
 • Daj uczniom pięć minut na zastanowienie się nad wybranym z pudełka zadań stwierdzeniem, z którym mogą się zgodzić albo nie.
 • Poproś uczniów, aby stanęli w takim miejscu, które najlepiej przedstawia ich opinię – powiedz im, że jeśli stoją na jednym końcu, oznacza to, całkowite poparcie lub całkowitą dezaprobatę. Mogą również stanąć w dowolnym miejscu między dwoma końcami, w zależności od tego, w jakim stopniu się zgadzają z danym stwierdzeniem lub nie. Uczniowie mogą gromadzić się w różnych miejscach, ale nie ma to znaczenia. Zachęć ich do rozmowy z osobą obok o tym, dlaczego stoi akurat w tym miejscu.
 • Gdy uczniowie wybrali już swoje miejsca, poproś ich by wyjaśnili grupie, dlaczego podjęli taka decyzję. Zachęcaj ich do przytoczenia dowodów i przykładów podczas obrony swojego stanowiska. Niektórzy uczniowie mogą chcieć zmienić wybrane wcześniej miejsce w trakcie dyskusji.
 • Powtórz to ćwiczenie używając stwierdzeń ewaluacyjnych, jak te z pudełka z pomocami naukowymi.
Materiały Markery, dwie duże kartki papieru lub kawałki tektury, nitka do zaznaczenia linii, oraz masa klejąca lub pinezki do przymocowania znaków.
Pomoce naukowe i wyposażenie Przykłady stwierdzeń:
 • Mam wpływ na to, jak wygląda życie na ziemi.
 • Interesuję się kwestiami globalnymi.
 • Każdy ma różne możliwości zmieniania świata.
 • Kwestie globalne wpływają na moje życie.