Banner-Logo

2. Krytyczne myślenie

Wyniki uczniów

Krytyczne myślenie i przeprowadzanie badań

Zadanie rozwijające:

Pierwsza strona

Czas trwania 180 minut
Wymagania dotyczące pomieszczenia Duży stół z wystawą 40-45 zdjęć (zobacz poniżej), dodatkowo trzy inne duże stoły dla trzech grup uczniów do rozłożenia arkusza papieru i pracy z nim.
Cel edukacyjny
 • młodzi ludzie potrafią w sposób krytyczny analizować szereg informacji, w celu generowania pomysłów i podejmowania świadomych decyzji;
 • młodzi ludzie są w stanie zauważyć stronniczą opinię oraz stereotypy.
Opis zadania (krok po kroku)
 

Zadanie jest symulacją, podczas której grupa dziennikarzy pracuje nad stroną tytułową swojej gazety. Uczniowie pracują w małych grupach i zgłębiają kwestie dotyczące:

 • stronniczości, stereotypów i obiektywności w mediach;
 • obrazów i ich roli w mediach w kontekście praw człowieka.
0.00 1. Przedstaw grupie zadanie. Wyjaśnij, że jest to symulacja wieczoru w redakcji gazety, gdzie grupa dziennikarzy pracuje nad stroną tytułową ich gazety.
5.00 2. Pokaż uczniom przykłady stron tytułowych z gazet i zwróć uwagę na cechy i layout typowej strony tytułowej.
20.00 3. Zwróć uwagę uczniów na wystawę zdjęć na dużym stole. Wyjaśnij im, że przedstawiają one różne wiadomości - i prawdopodobnie będę chcieli użyć od 4 do 5 zdjęć na swojej stronie tytułowej. Poproś ich, by w ciszy przeszli dookoła stołu i by na tym etapie nie dzielili się komentarzami. Wyjaśnij, że są to zdjęcia, które mogą dowolnie wykorzystać i interpretować.
30.00 4. Podziel teraz uczniów na cztery grupy. Wyjaśnij, że ich zadaniem jest zaprojektowanie strony tytułowej jutrzejszej porannej gazety. Najpierw jednak poproś, aby każda z grup wybrała nazwę dla swojej gazety.
40.00 5. Rozdaj uczniom kartki papieru, długopisy, kleje, nożyczki – ale nie rozdawaj jeszcze fotografii. Wyjaśnij im, że mają godzinę na wybranie czterech lub pięciu wydarzeń, jakie chcieliby zaprezentować. Powinni skupić się na wrażeniu, jakie robi pierwsza strona gazety. Wybór zdjęć, nagłówków, nazwisko autora i wstęp wystarczą.

45.00

6. Podpowiedz, by zaczęli od przedyskutowania tematów i kwestii jakimi chcą się zająć. Powiedz im, że za 10 minut otrzymają zdjęcia z „działu drukarskiego“.

55.00

Teraz zespoły redakcyjne mogą rozpocząć pracę.

105.00

7. Po 10 minutach pracy w grupie rozdaj fotografie (po jednym zestawie dla każdej grupy). Daj im 50 minut na dokończenie pracy.

160.00

8. Gdy grupy zakończyły już pracę, powiedz im, by rozłożyli swoje prace tak, by każdy mógł je przeczytać.

180.00

9. Przejdź następnie do omówienia pracy i ewaluacji.
Materiały
 • pierwsza strona z gazety;
 • trzy zestawy 40-45 zdjęć z gazet, magazynów, Internetu, przedstawiające sześć lub siedem wiadomości. Jeden z tych zestawów jest rozłożony na dużym stole; pozostałe dwa mogą być schowana i rozdane podczas zadania – spójrz na krok 7.
  Dwa takie same zestawy zdjęć 40-45 zdjęć
 • papier i długopisy;
 • duże kartki papieru, rozmiar (A3) lub flipcharty i markery;
 • Nożyczki i klej dla każdej z grup.
Pomoce naukowe i wyposażenie Podczas wyboru zdjęć do tego zadania, upewnij się, że masz dużą gamę fotografii, oraz że unikasz stereotypów. Prawdziwe wiadomości często są przepełnione historiami o mordercach, wojnach, lub innych katastrofach, a rzadko zawierają pozytywne przekazy.
(A w krajach afrykańskich dzieje się więcej, niż tylko wojna i głód!) Niech te zdjęcia dadzą uczniom okazję do wyboru zarówno „dobrych“ wiadomości, jak i tych „złych“. Możesz również udostępnić uczniom zdjęcia dotyczące wydarzeń lokalnych, z kraju i ze świata, być może skłoni ich to do przemyśleń na temat wartości wiadomości oraz związku między tym, co lokalne i tym, co globalne. Zdecyduj, czy poprosisz uczniów o pisanie dla konkretnej grupy społecznej i/lub w konkretnym celu.
Komentarze Więcej materiałów można dostępnych tutaj: http://www.youthpolicy.org/wp-content/uploads/library/2012_Compass_Human_Rights_Educational_Manual_Eng.pdf

 

 

Wynik uczniów

Krytyczne myślenie i przeprowadzanie badań

Ćwiczenie ewaluacyjne:

Różne propozycje

Kryteria oceny (stwierdzenia są sformułowane w pierwszej osobie, ale mogą być użyte do oceny uczniów dokonywanej przez nauczyciela, oraz do samooceny uczniów).
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Słucham innych i zadaje pytania.

Używam informacji i materiałów, tak by moje poglądy były bardziej świadome.

Potrafię rozpoznać źródło informacji godne zaufania.

Słucham innych i zadaje przemyślane pytania.

W sposób krytyczny analizuję informacje i materiały by rozwijać moje poglądy.

Potrafię zlokalizować i rozpoznać źródło informacji godne zaufania. Rozpoznaję również informacje nieprawdziwe.

W sposób krytyczny analizuję i porównuję informacje i materiały by rozwijać swoje poglądy.

Potrafię analizować relację władzy.

Potrafię zlokalizować i rozpoznać źródła informacji godne zaufania i potrafię rozpoznać, gdy informacja jest nieprawdziwa lub oparta na opinii.

Zadaję przemyślane pytania, również te związane z trudnymi i złożonymi problemami.

Czas trwania 30 minut na każde proponowane zadanie
Wymagania dotyczące pomieszczenia Ilość miejsca zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego zadania wybranego spośród tych opisanych poniżej.
Opis zadania ewaluacyjnego (krok po kroku)
  Wyjaśnij uczniom, że zaraz wezmą udział w wybranych zadaniach ewaluacyjnych łączących samoocenę z oceną przez nauczyciela.
Zaprezentuj kilka pomysłów na zadania, które umożliwiają dokonanie oceny poziomu zrozumienia przez uczniów pewnych kwestii (przed i po dłuższym okresie pracy):
 • - Indywidualnie, poprzez konkretne pytania i stwierdzenia, przy użycie skali Likerta - na papierze lub w wersji online (zobacz: https://www.surveymonkey.com/mp/likert-scale/)
  Przykładowe stwierdzenie – „Czuję się obywatelem świata:, „Migranci i uchodźcy to to samo“
 • jako klasa poprzez pytania na linii, rozciągniętej od punktu „zdecydowanie się zgadzam“ na jednym końcu i „zdecydowanie się nie zgadzam“ na drugim. Nauczyciel może oceniać uczniów biorąc pod uwagę miejsce, w jakim stoją oraz ich argumenty (na ile ich wypowiedzi są głębokie)
 • indywidualnie lub całą klasą przy użyciu zadania z tarczą – odczytaj różne stwierdzenia dotyczące danej kwestii, natomiast uczniowie decydują, jak blisko środka się znajdują. (jako klasa, bądź indywidualnie)
 • pszczoły i kwiaty – rozłóż po sali różne stwierdzenia dotyczące różnych „stanowisk“ na temat wybranych kwestii, zdecyduj wraz z uczniami, przy którym się zatrzymacie i które omówicie, których będziecie bronić lub atakować, lub pominiecie, aby od razu przejść do następnego stwierdzenia.
Przykłady stwierdzeń dla nauczycieli do powyżej opisanej metody, których mogą użyć by ocenić poziom rozumienia u uczniów:
 • społeczeństwo obywatelskie nie ma żadnego wpływu na działania rządu;
 • edukacja wspiera emancypację;
 • edukacja nie jest obowiązkowa w każdym kraju;
 • społeczeństwo obywatelskie może promować zmiany, poprzez zmianę nawyków związanych z konsumpcją;
 • zrównoważony rozwój oznacza miejsca pracy dla wszystkich.
Materiały Markery, papier, długopisy, komputery