Banner-Logo

4. Uczestnictwo i praca zespołowa

Wyniki uczniów

Uczestnictwo i praca zespołowa

Zadanie rozwijające:

Ręce do góry

CZAS TRWANIA 45 minut
Wymagania dotyczące pomieszczenia Uczniowie musza mieć możliwość pracy w małych grupach
Cel edukacyjny
 • młodzi ludzie angażują się w działania wspierające sprawiedliwość społeczną i demokratyczne zaangażowanie oraz dobrze współpracują przy tym z innymi;
 • młodzi ludzie uzgadniają wspólnie obowiązki i cele. Słuchają siebie nawzajem przy wspólnym podejmowaniu decyzji;
 • młodzi ludzie dokonują wyborów i podejmują decyzje, uznając przy tym ich konsekwencje.
Opis zadania (krok po kroku)
 
 1.  Podziel klasę na grupy, od trzech do pięciu osób w każdej. Rozdaj każdej grupie niebieski i żółty arkusz papieru.
 2. Przedstaw klasie serię stwierdzeń dotyczących kwestii globalnych; na przykład: „Jesteśmy odpowiedzialni za zmianę klimatu“. Stwierdzenia możesz odczytać lub pokazać w prezentacji PowerPoint.
 3. Poproś grupy, by pracowały nad powszechną opinią dotyczącą prezentowanych kwestii. Po każdym stwierdzeniu grupy mają minutę by zdecydować, czy się z nim zgadzają czy nie. Decyzje muszą być podjęte po krótkiej dyskusji, jednak zawsze grupowo (np. w drodze głosowania, kompromisu lub innej metody). Po minucie poproś zespoły by pokazali jedną z kartek papieru. Niebieska oznacza TAK, żółta oznacza NIE.
 4. Po podjęciu przez grupy decyzji w sprawie stwierdzeń, wybierz dwa lub trzy z nich i poproś, by uzasadnili swoją opinię. Daj uczniom możliwość dyskusji, tak, by mogli się wzajemnie wysłuchać i wymienić różnymi punktami widzenia.
 5. Przykłady stwierdzeń do dyskusji:
  • Jedząc mniej mięsa oszczędzasz wodę.
  • W razie kryzysu humanitarnego w krajach globalnego. Południa, kraje europejskie powinny zaangażować się w dostarczanie pomocy humanitarnej.
Stwierdzenia, które wybierzesz, zależą od tematu, jaki jest najodpowiedniejszy w danym kontekście i od tego, jakie najlepiej będą służyć Twoim celom.
Materiały Zestaw żółtych i niebieskich kartek.

 

 

Wyniki uczniów

Uczestnictwo i praca zespołowa

Zadanie ewaluacyjne:

Projekcje

Kryteria oceny (stwierdzenia są sformułowane w pierwszej osobie, ale mogą być użyte do oceny uczniów dokonywanej przez nauczyciela, oraz do samooceny uczniów).
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Biorę udział w działaniach prowadzonych przez inne osoby w szkole.

Dobrze pracuję z innymi w małych grupach i pomagam innym się udzielać.

Pracuję efektywnie z innymi nad działaniami, które popierają sprawiedliwość społeczną i demokratyczne zaangażowanie.

Uzgadniam z innymi cele i obowiązki. Zachęcam wszystkich do udziału i traktuję wszystkie pomysły z powagą.

Dokonuję wyborów i biorę udział w podejmowaniu decyzji.

Akceptuję grupowe decyzje.

Oceniam i zastanawiam się nad powodzeniem działań.

Jestem aktywnym uczniem i namawiam innych do działań popierających sprawiedliwość społeczną i demokratyczne zaangażowanie.

Uzgadniam z innymi cele i obowiązki. Zachęcam wszystkich do udziału i traktuję wszystkie pomysły z powagą.

Oceniam materiały i dowody, biorę udział w podejmowaniu świadomych decyzji.

Akceptuję grupowe decyzje.

Pracuję z innymi, by działanie zostało zrealizowane na jak najwyższym poziomie..

Oceniam działania i zastanawiam się nad ich powodzeniem.

Czas trwania 50 + 60 minut
Wymagania dotyczące pomieszczenia  
Opis zadania ewaluacyjnego (krok po kroku)
Część I
0.00 1. Podziel klasę na kilka grup.
5.00 2. Poproś każdego ucznia, by napisał „Dwie pozytywne cechy, które mnie opisują“.
15.00 3. Poproś, aby znaleźli i zapisali „Dwie rzeczy, które chciałbym w sobie poprawić“.
20.00 4. Poproś uczniów, by podzielili się swoimi przemyśleniami w małych grupach i by zapisali wspólne pozytywne cechy na karteczkach samoprzylepnych.
30.00 5. Zbierz wszystkie grupy i zaproś ich do podzielenia się wspólnymi cechami z całą klasą. Poprowadź dyskusję o tym, jak te cechy mogą wspierać współuczestnictwo i pracę w grupach.
50.00 Podkreśl fakt, że każdy z nas ma w sobie coś dobrego, czym może się dzielić i co można wzmocnić, jeśli stanie się częścią czegoś większego.
Część II
0.00 1. Rozdaj uczniom chusteczki lub papierowy ręcznik i poproś ich, by zawinęli w nie przedmiot, który przynieśli z domu i który ich przedstawia.
5.00 2. Poproś uczniów, by znaleźli na terenie szkoły lub w klasie przedmioty, które przedstawiają ich wkład w pracę w grupie (na przykład: ołówek – kreatywność; szkło – szczerość; trawa – siła; kwiat – spokój).
15.00 3. Podziel klasę na grupy.
25.00 4. Poproś uczniów pracujących w grupach, aby położyli swój wkład (ołówek, trawa, kwiatek itd.) na chusteczkach i wyjaśnili grupie, dlaczego wybrali właśnie ten przedmiot i w jaki sposób może on uzupełnić wkład na chusteczce.
50.00 5. Poproś uczniów aby zbudowali rzeźbę ze swoich wkładów.

15 min

6. Bring the class together and ask the groups to show their sculpture to the class and explain its significance.

7. Refleksje:
*Poproś, aby każda grupa pomyślała nad związkiem między wartościami i działaniem.
*Poproś każdą grupę, aby zastanowiła się nad tym, że każdy z nas ma w sobie coś dobrego, i może być silniejszy, jeśli stanie się częścią czegoś większego.

Obserwuj uczniów i oceń ich w zależności od stopnia spełnienie kryteriów oceny.

Materiały Klej, taśma, chusteczki lub ręcznik papierowy dla każdego ucznia, papier, karteczki samoprzylepne, markery
Pomoce naukowe i wyposażenie Przed lekcją poproś uczniów, aby przynieśli z domu małą rzecz, która ich przedstawia.
Komentarze To narzędzie może być bardzo efektywne w nowych klasach lub klasach, gdzie nie ma współpracy i szacunku między uczniami.