Banner-Logo

5. Planowanie i zarządzanie

Wyniki uczniów

Planowanie i zarządzanie

Zadanie rozwijające
Czas trwania Dwie godziny
Wymagania dotyczące pomieszczenia Możliwość pracy w małych grupach. Dostęp po komputerów i Internetu.
Cel edukacyjny
 • młodzi ludzie planują i zarządzają działaniami, które wspierają sprawiedliwość społeczną i demokratyczne zaangażowanie;
 • młodzi ludzie używają technik zarządzania projektami, by określić i zaplanować działania, rozważyć potencjalne osiągnięcia i dostrzec sukcesy.
Opis zadania (krok po kroku)
  To zadanie daje uczniom możliwość planowania akcji na rzecz sprawiedliwości społecznej. Ma ono na celu dostarczenie jasnych wytycznych dotyczących postępowania w czasie kampanii lub innej akcji nawołującej do zmian społecznych, tak, aby uczniowie osiągnęli swoje cele i czerpali przy tym przyjemność.
 1. Wyjaśnij całej klasie cel sesji oraz jej proces. Powiedz uczniom, że muszą trzymać się poszczególnych kroków, które im nakreślisz. Zapisz poszczególne korki na tablicy lub na flipcharcie. Zadawaj uczniom pytania, aby sprawdzić, czy wszystko rozumieją. Możesz również przy pomocy rzutnika wyświetlić wzory planu (patrz poniżej) na tablicy i kolejno się do nich odnosić. Następnie wyjaśnij następujące kroki:
  • Określ działanie. Powiedz, że w grupach zdecydują, co będą robić.
  • Przygotuj listę działań, zdecyduj, co jest wykonalne (miej na uwadze koszty i zasoby) i ustal priorytety. Co będą musieli zrobić, aby osiągnąć cele? Ile będzie to kosztowało? Jakie zasoby są im dostępne? Jakie są ich priorytety?
  • Przydziel role i określ obowiązki. Każdy członek grupy powinien spełniać jasną rolę.
  • Określ kluczowych interesariuszy, ponieważ pomyślne wdrożenie działań zależy od akceptacji ze strony właściwych interesariuszy. Wyjaśnij, kim jest interesariusz i podaj kilka przykładów. Omów z klasą, jak można ich pozyskać.
  • Podziel działania na odrębne, wymierne kroki. Warto zapisać działania jako oddzielne zadania, które są zarówno realistyczne jak i osiągalne. (Użyj wzoru poniżej.)
  • Określ, kto i/lub jaka organizacja odpowiedzialna jest za każde zadanie.
  • Stwórz oś czasu z kamieniami milowymi.
  • Obserwuj rozwój działań.
  • Oceń postęp na zakończenie akcji!
 2. Powiedz klasie, aby podzieliła się na mniejsze grupy i rozpoczęła pracę nad swoimi planami. Chodź między grupami, oferuj pomoc i sugestie w odpowiednich momentach.
Materiały Flipcharty lub tablica, markery, laptopy, kopie wzorów i tabelek (poniżej) dla uczniów do użycia na laptopach.
Pomoce naukowe i wyposażenie Tabelki i wzory poniżej

 

Tytuł  
Cele
Powinny być zgodne z zasadą SMART (Skonkretyzowane, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowe)
 •  
 
Opis
Co zamierzacie robić? (Pięć linijek)
 
Zespół
Jakie macie kompetencje?
 • Imię - rola
 
Akcja
Krok po kroku
Spójrz na wzór poniżej.
Budżet
przykład
Pozycja Koszt jednostkowy Ilość Kwota łączna
Druk ulotek 0,63 zł 50 31,5 zł
Wynajęcie sali 211 zł dziennie Jeden dzień 211 zł
Komunikacja
O akcji powinno być głośno, zarówno przed, jak i po. Pamiętaj:
 • Użyj LOGO SFYouth
 • Użyj LOGO EU
 • artykuł w szkolnej gazetce;
 • prezentacja podczas zebrania w szkole;
 • wydarzenie na Facebooku;
 • udostępnianie aktywności na tablicy aplikacji SFYouth;
 • list do władz lokalnych;
 • komunikat prasowy;
 • itd.
Ewaluacja Patrz następna sekcja
Kontynuacja
Co dalej?
 

 

Akcja:_______________________________

Data Co należy zrobić? Kto jest odpowiedzialny? Kto jeszcze jest w to zaangażowany? Jaki jest termin? Co się dzieje potem?
           
           
           

 

Wyniki uczniów

Planowanie i zarządzanie

Zadanie ewaluacyjne
Kryteria oceny (stwierdzenia są sformułowane w pierwszej osobie, ale mogą być użyte do oceny uczniów dokonywanej przez nauczyciela, oraz do samooceny uczniów).
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Potrafię używać osi czasu do wyznaczania i planowania działań, by osiągnąć cel. Używam technik do planowania i zarządzania działaniami.

Potrafię przemyśleć swoje działania i wybrać te najbardziej efektywne.

Wiem, co chcę osiągnąć i potrafię dostrzec sukcesy.

Przyjmuję ustrukturyzowane podejście do zarządzania działaniami, które wspierają sprawiedliwość społeczną i demokratyczne zaangażowanie.

Potrafię przemyśleć swoje działania i wybrać te najbardziej efektywne.

Używam technik do planowania i zarządzania działaniami. Wiem, co chcę osiągnąć i potrafię dostrzec sukcesy.

CZAS TRWANIA Do dwóch godzin
Opis zadania (krok po kroku)
Materiały
 • scenariusz
 • punktacja;
 • wzór planu działania.
Opis
 1. Wyjaśnij uczniom, że w grupach będą planować działania, przy czym będą mieć na to ograniczoną ilość czasu (na przykład 25 minut).
 2. Daj uczniom scenariusz, jaki muszą zaplanować – mogą to być prawdziwe scenariusze bazujące na tematach dotyczących globalnego obywatelstwa lub działania, jakie zdecydowali się przeprowadzić. Możesz tez użyć „fałszywego“ scenariusza z puli poniżej.
 3. Daj uczniom nieuzupełniony plan działania (w formie elektronicznej lub na papierze). Wyjaśnij, że pierwszym zadaniem będzie dodanie nagłówków, które ich zdaniem pomogą im podczas planowania.
 4. Poproś uczniów, aby wykorzystali resztę tabelki do zaplanowania podanego działania, wyobrażając sobie przy tym, że wszyscy członkowie grupy będą brali udział w jego realizacji.
 5. Po upływie ustalonego czasu poproś grupy, by wymieniły się planami i by użyli punktacji do oceny tych planów.
 6. W oparciu o oceny oraz własne obserwacje podczas ćwiczenia (na przykład: poziom zaawansowania dyskusji, kto był liderem i mówił najwięcej) zdecyduj, na którym etapie rozwoju swoich kompetencji znajdują się uczniowie, indywidualnie i jako grupa: czy ich wiedza jest początkująca, średnio zaawansowana, czy ugruntowana.
Komentarze
 1. Zamiast wzajemnej oceny uczniów, możesz zebrać wykonane plany i ocenić je samodzielnie jako nauczyciel.
 2. Zamiast przeprowadzania tego zadania w grupach, może być ono wykonane indywidualnie.
 3. Punktacja jest jedynie przykładowa – możesz ją modyfikować według swojego uznania.

Scenariusz do planu działania

Zamierzasz zorganizować wydarzenie w swojej szkole. Ma ono na celu zwiększenie świadomości na temat problemu dostępu do żywności na świecie, oraz możliwych sposobach wsparcia drobnych rolników z ubogich krajów. Przygotujesz prezentację na ten temat oraz „globalną kawiarenkę smaków“ z potrawami wykonanymi przez uczniów z całego świata.

Punktacja dla planu działania

Wymagania punktowe do planu działania Wynik (punkty za każde kryterium)
Grupa zamieściła nagłówki podobne do wzoru planu aktywności 1 punkt za każdy poprawny nagłówek (możliwych do zdobycia 6 punktów)
Grupa podzieliła zadania na mniejsze „podzadania“ 1 punkt
Grupa podała termin realizacji dla każdego podzadania 1 punkt
Grupa ułożyła podzadania w logicznej kolejności 1 punkt
Grupa zaznaczyła, kto jest odpowiedzialny za różne zadania 1 punkt
Grupa zaznaczyła, jakie materiały i wsparcie będzie potrzebne podczas zadania 1 punkt
Grupa zaplanowała również zadania oceniające przebieg działań 1 punkt
   
RAZEM  /12