Banner-Logo

Rzecznictwo i przywództwo

Rzecznictwo to polityczne działanie jednej osoby bądź grupy ludzi. Ma ono na celu wywieranie wpływu na decyzje podejmowane przez organizacje polityczne, gospodarcze i społeczne. Rzecznictwo może obejmować wiele czynności podejmowanych przez osobę lub organizację.

Rzecznictwo w pigułce

Rzecznictwo jest działaniem politycznym prowadzonym przez jedną osobę bądź grupę, mającym na celu wpłynięcie na decyzje podejmowane przez organizacje polityczne, gospodarcze i społeczne. Rzecznictwo może zawierać w sobie wiele czynności wykonywanych przez osobę lub organizację. Mogą to być kampanie medialne, wystąpienia publiczne, prowadzenie badań. Lobbying (często prowadzony przez grupy lobbystyczne) jest formą rzecznictwa, w której stosuje się bezpośredni kontakt z decydentami w danej sprawie. Lobbying pojawia się często w nowoczesnej polityce i jest prowadzony przez wiele organizacji, grup i pojedynczych osób. Na przykład szacuje się, że istnieje 15 000 lobbystów w stolicy Stanów Zjednoczonych, Washingtonie.

Kogokolwiek chciałbyś lobbować, istnieje kilka podstawowych wskazówek, jak wywierać nacisk we właściwy sposób.

 

Cykl rzecznictwa

Pierwszą wskazówką jest podążanie według cyklu rzecznictwa. Zacznij od uświadomienia sobie, co chcesz zmienić, następnie kieruj się cyklem krok po kroku. Gdy już zauważyłeś i oceniłeś swój postęp, cykl zaczyna się na nowo pytaniem, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś zmienić.

Jak być rzecznikiem:

 • określ komunikat zawierający maksymalnie pięć stanowisk, które wyjaśnią, za czym się wstawiasz. Formułując komunikat kieruj się zasadą SMART – niech będzie Skonkretyzowany, Mierzalny, Osiągalny, Realny, Terminowy;
 • zbuduj swój proces rzecznictwa pod parasolem większego procesu – odnieś się do większych inicjatyw (na przykład kampanie Oxfam, ruchy międzynarodowe, inicjatywy lokalne);
 • znajdź zwolenników wśród przedstawicieli różnych instytucji oraz wśród celebrytów – nadaj twarz swojej kampanii (w szkole, lub poza nią);
 • stwórz plan strategiczny;
 • wykorzystaj narzędzia, jakimi dysponujesz (dokumenty, ustawy...);
 • wybierz odpowiedni czas, by zwrócić się do decydentów/polityków;
 • przyjdź punktualnie na spotkanie i przynieś materiały (kopie swojego stanowiska, referencje oraz artykuły na poparcie Twojej propozycji);
 • obserwuj każdy krok i konfrontuj ze swoim planem strategicznym;
 • oceń i dokumentuj swój postęp i zdobytą wiedzę.

Plan strategiczny

 1. Zorganizuj się: Czy przydatna jest kampania dotycząca wybranej kwestii? Czy jesteś właściwą osobą do zaproponowania kampanii? Kiedy powinna się zacząć i skończyć? Jaki jest koszt kampanii? Jakimi zasobami dysponujesz? Jakie zasoby musisz zdobyć? W jaki sposób?
 2. Przeanalizuj problem: Jakie kwestie chcesz zmienić? Jak możesz wpłynąć na ludzi, by od oburzenia, przeszli do działania? Kto jakie działania powinien podjąć, aby rozwiązać problem? Kto może skłonić innych do działania? Kiedy powinno się podjąć decyzje?
 3. Praca nad programem: Przeprowadź badania, zbierz materiały, pomysły na rozwiązania i rekomendacje. Bądź wiarygodny! Skup się na celach i weryfikuj źródła. Bądź zorientowany na cel i pokaż wpływ danej kwestii na ludzkie życie poprzez opowiadanie historii konkretnych osób.
 4. Określ swoją strategię: Jaki jest Twój, zgodny z metodą SMART (Skonkretyzowany, Mierzalny, Osiągalny, Realny, Terminowy) cel, który chcesz osiągnąć? Kto ma władzę, by na niego wpłynąć? Jakie są warunki zewnętrzne (analiza czynników PEST - Politycznych, Ekonomicznych, Socjokulturowych, Technologicznych)?
 5. Analiza władzy: Jakie instytucje ustalają zasady? Kto straci władzę, zmieniając zasady? Kto zyska władzę?
 6. Grupa docelowa: Kto jest moją grupą docelową?
 7. Analiza ryzyka: Jakie ryzyko wiąże się z Twoją propozycją? Co może się nie udać? Jak tego uniknąć?
 8. Wywieranie presji: Możesz osiągnąć to poprzez: (a) perswazję (jasne, logiczne argumenty); (b) mobilizację (stwórz zachętę w postaci sytuacji, gdzie nie ma przegranych; i/lub (c), potępienie (wywieranie presji moralnej)
 9. Oceń: 1. Czy zmiany w polityce zostały osiągnięte? Czy grupa docelowa jest świadoma wagi Twojego przesłania oraz celów i czy je rozumie? 2. Have we achieved policy changes? Czy grupa docelowa zmieniła swoją politykę biorąc pod uwagę to, za czym lobbowałeś lub czego byłeś rzecznikiem? 3. Czy pojawiły się zmiany w praktyce? Czy grupa docelowa w rzeczywistości zmieniła swoje decyzje i działania, które odzwierciedlają wymagania Waszego lobbying’u i rzecznictwa? 4. Czy zmieniliśmy coś w życiu ludzi? Czy zmiany w polityce i w praktykach przyniosły ze sobą pozytywny wpływ na życie ludzi dotkniętych danym problemem?

Kontakt z instytucjami:

 • przeanalizuj środowisko instytucji (Jak zorganizowana jest instytucja? Jak można się z kimś skontaktować i przedstawić mu swoje propozycje?);
 • zdobądź dane kontaktowe do tej osoby (poszukaj odpowiedniej osoby od danej kwestii i wejdź z nią w bezpośrednią interakcję);
 • buduj sieć (wśród uczniów, rodzin, lokalnych organizacji, społeczności online, itd.);
 • przygotuj się na spotkanie (przygotuj formalne, przejrzyste dokumenty, rozdziel zadania między przedstawicieli, ułóż plan B, gdyby plan A nie zyskał aprobaty);
 • zaprezentuj najlepsze działania dotyczące konkretnej kwestii;
 • prezentuj swoje stanowisko na każdy możliwy sposób (na przykład, dołącz swoje logo w stopce swoich maili);
 • zaproponuj reklamę instytucji i podziękuje im za poparcie.

Media

 • stwórz wiadomości;
 • znajdź lukę, gdzie informacja jest potrzebna;
 • nawiąż bezpośredni kontakt z dziennikarzami.

Pojęcia związane z rzecznictwem

Pojęcia wzięte z pakietu informacyjnego South Voices on Climate Change Advocacy1.

Kampania
Projekt lub zorganizowany kierunek działań mających na celu wywołanie konkretnej reakcji u konkretnych odbiorców.

Aktywizm
Mobilizująca akcja zwolenników i/lub beneficjentów, w celu zwrócenia uwagi i/lub zyskania poparcia, oraz wywierania presji na decydentach.

Budowanie sojuszy
Tworzenie, mobilizowanie i koordynowanie wsparcia ze strony innych grup i organizacji na rzecz konkretnego rozwiązania pewnego problemu.

Zwiększanie świadomości
Powiększanie wiedzy społeczeństwa (bądź konkretnych jego grup) dotyczącej danego problemu.

Lobbying
Bezpośrednie podejście, zazwyczaj poprzez spotkania twarzą w twarz, do decydentów lub wpływowych osób prywatnych, w celu przekonania ich do podjęcia konkretnych działań.

Opracowanie planu działań
Badanie kwestii i problemów, zbieranie materiałów i dostrzeganie rekomendowanych rozwiązań i planu działania.

Kampanie publiczne
Tworzenie i mobilizowanie wsparcia ze strony społeczeństwa (lub konkretnych grup społecznych) dla konkretnego rozwiązania problemu.

Edukacja społeczna
Poszerzanie wiedzy społeczeństwa (lub wybranych grup społecznych) dotyczącej natury i przyczyn danych problemów.

 

Źródła:
1South Voices on Climate Change. Zacznij tutaj! Dostępny pod linkiem: http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/07/SV_toolkit_1_English_web.pdf