Banner-Logo

Podejmowanie działań

Jak zacząć gromadzić pomysły by wyrazić, co myślimy i co można zrobić, by dokonać pozytywnych zmian? Jak możemy zacząć planowanie konkretnych akcji?

Co chcemy zrobić?

Po przeanalizowaniu i ustaleniu wraz z grupą głównego problemu, którym chcielibyście się zająć, należy zdecydować, jaką grupową akcję chcecie przeprowadzić.

  1. Indywidualnie lub w małych grupach, zajrzyjcie do sekcji zatytułowanej „Dokonywanie zmian“, która znajduje się na stronie SFYouth. Możecie również zbierać różne pomysły szukając w Internecie, dowiadując się co zrobiły inne grupy młodych ludzi lub organizacje, by zwiększyć świadomość na temat kwestii globalnych.
  2. Podzielcie się swoimi odkryciami z grupą. Stwórz listę wszystkich możliwych akcji – poproś każdego członka grupy o napisanie swojej propozycji na karteczce samoprzylepnej lub na tablicy. Ta metoda nazywana jest „burzą mózgów“. Ważne jest, aby puścić wodze fantazji i zapisywać każdy pomysł.
  3. Spróbujcie pogrupować te pomysły, szukając ich wspólnych cech (np. te, które odnoszą się do tego samego typu akcji, tego samego tematu, bądź są adresowane do tej samej grupy odbiorców).
  4. By ułatwić proces podejmowanie decyzji, zapytaj każdego członka grupy, by wybrał propozycję, która najbardziej do niego przemawia i uzasadnił dlaczego. Na koniec zapytaj wszystkich uczestników o wyrażenie ich ostatecznych preferencji (po usłyszeniu opinii i argumentów innych). Po zliczeniu głosów i wybraniu akcji, jesteście gotowi, by zacząć proces planowania.

Warto próbować osiągnąć kompromis, kiedy tylko jest to możliwe, ponieważ oznacza to, że wszyscy członkowie grupy będą zmotywowani i w pełni zaangażowani w realizację wybranej propozycji.

Tytuł i słowa - klucze

Gdy wybraliście swoją akcję, bardzo ważne jest określenie tytułu oraz kilku słów-kluczy, w celu napisania krótkiego opisu danego pomysłu.

Tytuł musi być krótki, efektywny, łatwy do zapamiętania i do przeniesienia na logo. Jeżeli chcesz stworzyć stronę na Facebook’u lub stronę internetową, upewnij się, czy dany tytuł nie jest już zajęty, wpisując go w wyszukiwarkę, np. Google.

Działanie

Napisz krótkie podsumowanie swojej akcji, którym możesz podzielić się z innymi. Kieruj się metodą 6 pytań1, ogranicz się najlepiej do 15-20 linijek.

Źródła
1Znajdź więcej informacji na temat metody 6 pytań w sekcji „Krytyczne myślenie”.