Banner-Logo

Ewaluacja działań

What aspects of actions do we want to assess?
What can we learn from experience?
What can we improve?

Spoglądając wstecz

Ewaluacja jest bardzo ważną częścią każdego projektu i każdej pracy. Dlatego dobrze jest jak najwcześniej wyrobić w sobie nawyk ewaluowania wszystkiego, co robisz. Nie czekaj, aż dorosły oceni Twoje osiągnięcia – możesz zrobić to sam.

Celem ewaluacji nie jest otrzymanie dobrego stopnia, ale ocena tego, w jakiej mierze udało nam się osiągnąć nasze cele i jak to, czego się nauczyliśmy, pomoże nam ulepszyć akcje organizowane w przyszłości.

Proponujemy kilka technik, które pomogą w ewaluacji różnych aspektów akcji.

Ewaluacja projektu

Stwórzcie okrąg i wspólnie przedyskutujcie następujące aspekty projektu. Bardzo ważne jest sporządzanie notatek z komentarzy, udzielenie głosu każdemu członkowi grupy oraz nieosądzanie opinii innych.

Aspekty działania:

 • ogólny feedback dotyczący akcji (jakie odczucia mają uczestnicy);
 • wewnętrzny proces organizacji (jak uczestnicy czuli się podczas fazy realizacji, w jaki sposób realizowano zadania);
 • wewnętrzna komunikacja w grupie (jak zostały przekazywane komunikaty i zadania);
 • komunikacja zewnętrzna (w jakim stopniu interesariusze byli informowani na temat akcji i zaangażowani w nią);
 • wyciągnięte wnioski (czego nauczyliśmy się z tego doświadczenia);
 • kontynuacja (co można jeszcze zrobić).

Ewaluacja osobista

Trzy krzesła

Usiądźcie na krzesłach w okręgu i pozostawcie trzy z nich wolne. Na pustych krzesłach napiszcie:

 • Co mi się najbardziej podobało;
 • Główne wyzwanie;
 • Chcę powiedzieć, że...

Poproś losowo osobę z każdej grupy, aby podeszła do wolnych krzeseł i wyraziła swoje odczucia dotyczące umieszczonych na nich haseł. Powtarzaj tę czynność do momentu, do momentu, aż każdy wyrazi swoje zdanie.

Walizka, pralka, kosz

Weź trzy arkusze papieru i na każdym z nich narysuj jedną z następujących rzeczy: walizkę, pralkę, kosz na śmieci. Rozdaj po trzy karteczki samoprzylepne o różnych kolorach każdemu z członków grupy. Poproś ich o zapisanie następujących rzeczy na karteczkach, a następnie o przyklejenie ich na odpowiednim plakacie:

 • jeden kolor karteczki dla WALIZKI - co zabieram ze sobą z tego doświadczenia;
 • inny kolor karteczki dla PRALKI - co mi się podobało, ale co mogło być zrobione inaczej;
 • kolejny kolor karteczki dla KOSZA - co nie podobało mi się w tym doświadczeniu;

Pogrupuj wszystkie komentarze według myśli przewodnich i zaproś wszystkich do refleksji i podzielenia się nimi.

Jak dawać feedback

Feedback jest to komentarz dotyczący czegoś, co ktoś powiedział lub zrobił. Może być pozytywny lub negatywny.

Dawanie i otrzymywanie feedback’u jest umiejętnością, dlatego będziesz musiał pomóc członkom grupy nauczyć się, jak należy to robić. Bardzo często feedback jest odbierany jako destruktywna krytyka, nawet jeśli nie taka jest intencja mówcy. Słowa-klucze w odniesieniu do feedback’u to „szacunek“ oraz „argumenty“.

Przy dawaniu feedback’u bardzo ważny jest szacunek do drugiej osoby, skupianie się na tym, co ta osoba powiedziała lub zrobiła i podanie przyczyn naszego punktu widzenia.

Lepiej powiedzieć
„Zdecydowanie nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ponieważ…“,
niż
„Jak możesz być tak głupi, nie widzisz, że….?“

Udzielanie negatywnego feedback’u wielu ludziom przychodzi bardzo łatwo, a to może zranić innych.

Należy upewnić się, że wszyscy udzielają feedback’u w pozytywny sposób, okazując wsparcie. Na przykład poprzez:

 • upewnienie się, że każdy zaczyna feedback od pozytywnego stwierdzenia;
 • szacunek dla drugiej osoby, brak obraźliwych uwag;
 • skupianie się na zachowaniu, nie na osobie;
 • uzasadnianie swojej wypowiedzi;
 • branie odpowiedzialności za swoje wypowiedzi używając komunikatów „ja“.

Otrzymywanie feedback’u jest trudne, zwłaszcza gdy występuje różnica zdań. Najważniejsza jest pomoc w wyciąganiu wniosków i zapewnienie poczucia wsparcia, a nie ośmieszanie innych.

Zachęcaj wszystkich do uważnego wysłuchania feedback’u, nie broniąc od razu siebie czy swojego punktu widzenia. Wszyscy powinni zrozumieć, co dokładnie osoba dająca feedback ma na myśli oraz przemyśleć to, zanim przyjmiemy bądź odrzucimy jakiekolwiek uwagi.