Banner-Logo

Planowanie działań

„Odległość między twoimi marzeniami a rzeczywistością nazywa się Działaniem! "

Przygotujcie się!

Planowanie akcji powinno dostarczyć grupie jasnych wytycznych dotyczących codziennego postępowania, w celu zrealizowania zadania i cieszenia się nim.

Aby efektywnie zaplanować akcję, grupa powinna działać według następujących kroków:

  1. Zdefiniuj akcję.
  2. Przygotuj listę zadań i zdecyduj, co jest możliwe do zrealizowania (pomyśl o kosztach i zasobach). Później określ priorytety.
  3. Przydziel zadania i obowiązki osobom w grupie.
  4. Określ kluczowych interesariuszy, gdyż pełna realizacja akcji zależy od wsparcia ze strony osób, których interes leży w danej akcji, bądź na których ta akcja ma wpływ.
  5. Rozbij zadania na odrębne, mniejsze i wymierne kroki. Dzięki temu wszystkie zadania będą zarówno realistyczne, jak i osiągalne.
  6. Upewnij się, że została wyznaczona osoba i/lub organizacja odpowiedzialna za każde zadanie.
  7. Stwórz harmonogram z głównymi etapami (są to kluczowe znaki postępu).
  8. Monitoruj postęp realizacji zadań.
  9. Oceń ten proces po zakończeniu akcji!
Możesz użyć tabeli, aby rozpisać swój plan.