Banner-Logo

Rozdzielanie obowiązków

Podczas wspólnej pracy, naprawdę ważny jest podział obowiązków. Musisz umieć rozdzielać zadania i wykorzystywać umiejętności grupy, by zrealizować cele.

Każdy ma rolę do odegrania!

Upewnij się, że podzieliłeś obowiązki między wszystkich członków grupy.
Fot. OxfamGB
Zdolność do pracy w grupie wymaga podziału zadań. Pomyśl, jak możesz zaangażować każdego z członków grupy i upewnij się, że wszyscy mają szansę działania w ramach akcji.

Odpowiedzialność indywidualna i grupowa

- to ważne, by za projekt była odpowiedzialna cała grupa, ale pomyśl o podziale zadań między poszczególnych jej członków. Przekaż im wyłączność i odpowiedzialność za konkretne działania, na przykład sporządzanie krótkich notatek ze spotkania.

Wykorzystuj indywidualne umiejętności

- każdy wnosi do grupy swoje umiejętności i mocne strony. Pomyśl o tym i wykorzystaj je u każdego członka grupy. Na przykład, jeżeli ktoś ma talent plastyczny, zleć tej osobie zaprojektowanie plakatu waszej kampanii.

Problem dzielony, to połowa problemu

- jeżeli jesteś odpowiedzialny za konkretne zadanie i masz z nim problem, podziel się tym z resztą grupy. Łatwiej jest rozwiązywać problemy, gdy powiesz o nich innym, więc nie bój się o nich rozmawiać z grupą! Jeżeli możesz już przewidzieć, jakie problemy mogą się pojawić, podziel się nimi przy najbliższej okazji.