Banner-Logo

Podejmowanie decyzji

Jak podejmować świadome decyzje? Co musisz wziąć pod uwagę?

Podejmowanie decyzji

Każdego dnia, w każdym momencie naszego życia, podejmujemy decyzje. Wybieramy w co się ubrać, co zjeść, z kim się spotkać i co myśleć.

Kiedy podejmujemy indywidualne decyzje, w naszych umysłach przebiegają zawsze dwa procesy:

  • Intuicja, przeczucie, które dotyczy możliwego sposobu postępowania. Jest to połączenie naszych wcześniejszych doświadczeń oraz wartości. Często po prostu wiemy, co jest słuszne. Zdecydowanie może to pomóc w podejmowaniu decyzji, ale jest oparte na naszych uczuciach, myślach i krytycznym myśleniu.
  • Argumentacja oparta jest na faktach i liczbach, analizie i krytycznym myśleniu. Pomaga nam w podjęciu świadomej decyzji, ale nie bierze pod uwagę emocji.

Kiedy podejmujemy decyzję wpływające na całe życie, jak na przykład, jaki kierunek studiować, z kim się związać, ważne jest łączenie intuicji z argumentacją.

Oto problemy, które mogą przeszkodzić nam w podjęciu świadomej decyzji:

  1. Za mało informacji. Może się to zdarzyć, kiedy nie masz czasu na podejmowanie decyzji. Mimo to, staraj się ustalić, które informacje są najważniejsze i daj sobie trochę czasu na podjęcie przemyślanej decyzji.
  2. Zbyt dużo informacji. Jest to dość powszechny problem w globalnej wiosce, kiedy mamy tyle informacji, że ciężko jest wybrać aspekty istotne do rozważenia, by podjąć świadomą decyzję.
  3. Decyzje grupowe. W grupie każdy z członków prezentuje własny punkt widzenia oparty na osobistych wartościach i doświadczeniach. Dzielenie się pomysłami wzbogaca proces podejmowania decyzji, gdyż możemy poszerzyć lub zmienić naszą perspektywę. Proces podejmowania decyzji może przebiec bardzo szybko, jeżeli wszyscy członkowie grupy mają podobne wyobrażenie co do kolejnych kroków i z łatwością uda wam się osiągnąć konsensus. Jednak jeżeli opinie wszystkich osób się różnią, rozwiązanie danej kwestii może zająć sporo czasu. Dlatego pozwól wszystkim uczestnikom na przedstawienie swojego punktu widzenia i jeśli nie zdołacie osiągnąć porozumienia, podejmijcie decyzję drogą głosowania. Miej na uwadze, że grupowe decyzje są kreatywnym procesem i dlatego żadne z wybranych rozwiązań może nie przydać się do przyszłych akcji czy decyzji. (Po więcej informacji, przejdź do sekcji Podejmowanie działań).
  4. Ukryte motywy. Czasami mogą na nas wpływać zewnętrzne czynniki bądź ludzie, w których interesie leży, abyśmy podjęli konkretną decyzję.
  5. Ładunek emocjonalny. Podjęte decyzje pociągają za sobą zmianę statusu quo i czasami trudno jest zrobić pierwszy krok.
  6. Brak ładunku emocjonalnego.. Czasami ciężko jest podjąć decyzję, bo po prostu nas one nie interesują. Spróbuj się skupić i zrobić listę pozytywnych i negatywnych skutków podejmowanej przez Ciebie decyzji.

Intuicyjne i rozsądne działanie

Weź kartkę papieru A4 i podziel ją według tabeli poniżej. Pomyśl o czymś, co wymaga podjęcia decyzji z Twojej strony i zanotuj swoje uczucia. Pomoże Ci to w podjęciu przemyślanej decyzji.

  Za Przeciw
Intuicyjne    
Rozsądne