Banner-Logo

Używanie swojego głosu

Co oznacza wykorzystywanie swojego głosu?
Jak możesz zmienić coś, na czym Ci zależy, wykorzystując swój głos?

Czym jest wykorzystywanie swojego głosu?

Za zgodą: John McLaverty OxfamGB
Wykorzystywanie swojego głosu polega na tym, że masz coś do powiedzenia w kwestiach, na których Ci zależy.
To co robisz, do kogo się zwracasz i w jaki sposób, zależy od tego, co starasz się zmienić.
Dlatego pomyśl o tym:
CO
chcę zmienić?
Każda kampania potrzebuje jasnego celu. Dlatego określ jasno, co chcesz zmienić.
KTO
może dokonać tej zmiany?
Następnie pomyśl o sprawcach zmian – osobie, ludziach, instytucjach czy firmach – tych, którzy mogą dokonać zmian.
Możesz mieć pierwszorzędnego sprawcę, osobę, która może coś zmienić – np. premier lub dyrektor firmy.
Możesz mieć sprawcę drugorzędnego, kogoś, kto może zainteresować się akcją i udzielić wsparcia – np. poseł lub osoby podpisujące Twoją petycję.
JAK
mogę przyczynić się do zmian, które chcę zobaczyć?
Następnie musisz zdecydować, co Ty zrobisz, aby dokonać zmian. To, co robisz powinno być:
Stosowne - np. sposób rozmowy z posłem będzie inny, niż sposób rozmowy z młodymi ludźmi z Twojej grupy wiekowej.
Osiągalne - powinno to być coś, co faktycznie można osiągnąć przy pomocy dostępnych zasobów i czasu, oraz coś, co Twoja grupa docelowa odbierze pozytywnie.

Podejmowanie działań w kampanii

Określ sprawcę zmian oraz podaj przykład jednej akcji, jaką chciałbyś przeprowadzić w następujących kampaniach:
  Sprawca Dlaczego?
Mieć lepsze możliwości recyklingu w Twoim rodzinnym mieście lub regionie.    
Zapewnić każdemu dziecku na świecie dostęp do szkoły.    
Zorganizować wycieczkę nad morze z okazji ukończenia szkoły.    

Działania w kampanii – Kto i dlaczego?

Oto różne akcje związane z kampaniami. Kto Twoim zdaniem jest grupą docelową/sprawcami w każdej z akcji i dlaczego? Wybierz z poniższej listy grupę docelową i wstaw ją do każdego pola w kolumnie „Kto?” w poniższej tabelce. Następnie napisz „Dlaczego” uważasz, że to działanie jest najbardziej odpowiednie.
  1. radni, pracownicy i obywatele odwiedzający codziennie ratusz;
  2. przechodnie na ulicy, których prosisz o podpisanie petycji;
  3. nastolatkowie, których chcesz uświadomić na temat konkretnej kwestii;
  4. członkowie parlamentu Zjednoczonego Królestwa;
  Kto? Dlaczego?
Przygotuj przemówienie formalne
Za zgodą: John McLaverty Oxfam GB
   
Rozmawianie z przechodniami w kostiumach przedstawiających artykuły spożywcze
Za zgodą: John McLaverty Oxfam GB
   
Przygotuj wystawę
Za zgodą: John McLaverty Oxfam GB
   
Przygotuj występ
Za zgodą: Lady Eleanor Holles School